Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Εμβάσματα & Μεταφορές | Σταθερά & Απεριόριστα

Μέσα από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς, μπορεί να εξυπηρετηθεί ο συνολικός όγκος των πληρωμών της επιχείρησής σας*

  • στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • σε Ευρώ και σε ξένα νομίσματα
  • χωρίς περιορισμούς στο πλήθος εξερχομένων εμβασμάτων και μεταφορών που εκτελείτε
  • με σταθερή μηνιαία χρέωση για ένα έτος 140€.

Οφέλη της υπηρεσίας 

  • Κλειδώνετε το μηνιαίο κόστος σας στα 140€ για έναν ολόκληρο χρόνο 
  • Προϋπολογίζετε εξαρχής το συνολικό ετήσιο κόστος των συναλλαγών σας ανεξαρτήτως μελλοντικών αυξήσεων στους όγκους των πληρωμών σας
  • Οργανώνετε όλες τις συναλλαγές σας και επωφελείστε από τις πολλαπλές δυνατότητες της ηλεκτρονικής τραπεζικής, winbank business για ευκολότερη διαχείριση
  • Εξοικονομείτε χρόνο μέσω γρήγορης και εύκολης επανεκτέλεσης συχνών συναλλαγών

Πώς να αποκτήσετε την υπηρεσία 

Για να αποκτήσετε την υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας email στο SalesTxB@piraeusbank.gr, αναφέροντας το όνομα, το τηλέφωνο και την ένδειξη ‘Payments 140’. Στη συνεχεία ο εξειδικευμένος συνεργάτης για τις επιχειρήσεις θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

Η συγκεκριμένη ετήσια προσφορά ισχύει για ενεργοποίηση έως και τις 31 Μαϊου 2022


*Δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πάγια μηνιαία τιμολόγηση εργασίες που αφορούν στα εμβάσματα και αποτελούν πραγματικό κόστος για την Τράπεζα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται έξοδα για ελλιπείς οδηγίες εμβάσματος (non-STP), ένδειξης εξόδων OUR, ένδειξης Επείγοντος ή Υψηλής Προτεραιότητας, Άμεσες Πληρωμές – Instant Payments κλπ, καθώς και τα έξοδα που αφορούν στις πληρωμές λογαριασμών με χρήση κωδικού ή ταυτότητα οφειλής και στις Μισθοδοσίες, τα οποία χρεώνονται επιπλέον ανά συναλλαγή και σύμφωνα με το εκάστοτε Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας.