Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και
νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες ενίσχυσης που παρέχει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στην επιχείρησή σας και επωφεληθείτε από τα αυξημένα όρια ενίσχυσης του Νέου Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Στην Τράπεζα Πειραιώς δεσμευόμαστε για τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και ενισχύουμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα ενεργά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4887/2022.

Τώρα, μπορείτε να εντάξετε το επενδυτικό σας σχέδιο στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο κάνοντας την επιχείρησή σας ακόμα πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη σ’ ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

winbank

Συνδεθείτε στην υπηρεσία winbank business για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή, εύκολα και γρήγορα, να πραγματοποιείτε τις καθημερινές σας συναλλαγές και να ενημερώνεστε για τα προϊόντα σας.

 • Για να ιδρύσετε νέα επιχείρηση
 • Για να επεκτείνετε / εκσυγχρονίσετε την επιχείρησή σας αυξάνοντας την αξία της
 • Για να εδραιώσετε και να ισχυροποιήσετε την επιχείρησή σας σ’ ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • Για να αξιοποιήσετε την παρεχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω κινήτρων όπως η επιχορήγηση, η φορολογική απαλλαγή κ.α.
 • Για να εκμεταλλευτείτε τα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης του αναθεωρημένου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
 • Γιατί πλέον οι διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους είναι ευέλικτες λόγω των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τον Νόμο
 • Γιατί υπάρχει πληθώρα επιλέξιμων δαπανών προς χρηματοδότηση.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τα επενδυτικά σας σχέδια σε όλα τα στάδια της υλοποίησής τους:

Κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου:

 • Επιστολή προέγκρισης δανείου για την τεκμηρίωση της χρηματοδότησης που απαιτείται στο Χρηματοδοτικό Σχήμα του επενδυτικού σχεδίου
 • Καθοδήγηση για το βέλτιστο μίγμα Δανείου – Ίδιας Συμμετοχής με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολόγησης

Μετά την απόφαση Υπαγωγής:

 • Χορήγηση Μεσομακροπρόθεσμου Επενδυτικού Δανείου για την υλοποίηση της επένδυσης, με ενδεχόμενο συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων για μειωμένο κόστος χρηματοδότησης
 • Χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου για την προεξόφληση της επιχορήγησης, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει ενίσχυση μέσω επιχορήγησης
  Δείτε εδώ όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα

Κατά την υλοποίηση της επένδυσης

 • Δωρεάν έλεγχος συνάφειας και ορθής εξόφλησης των τιμολογίων σε συμφωνία με την απόφαση υπαγωγής

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ένα ευρύ Δίκτυο Καταστημάτων και εξειδικευμένα στελέχη που είναι σε θέση να κατευθύνουν τους δυνητικούς επενδυτές, αναπτύσσοντάς τους τα πλεονεκτήματα του κάθε καθεστώτος που προκηρύσσεται, τις δυνατότητες συνδυασμού του με λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις βέλτιστες λύσεις, βοηθώντας τους να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

 • Επισκεφτείτε ένα από τα επιχειρηματικά κέντρα και καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Καλέστε στο 210 32 88 000

Μάθετε περισσότερα