Αποταμιευτικό Πρόγραμμα - Στόχοι Ζωής

Προετοιμαστείτε για το Μέλλον Επενδύοντας με Συστηματικό Τρόπο

Οι «Στόχοι Ζωής» αποτελούν μια ελκυστική επιλογή για εσάς που επιθυμείτε να διαμορφώσετε σταδιακά ένα χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επενδύοντας συστηματικά και με πειθαρχημένο τρόπο ένα χαμηλό ποσό συμμετοχής (πχ. από €20/μήνα).

Χωρίς να δεσμεύετε το κεφάλαιό σας, έχετε πρόσβαση στην Ελληνική και στις Διεθνείς αγορές ενώ παράλληλα εξομαλύνετε τις διακυμάνσεις που αυτές παρουσιάζουν αφού:

 • αγοράζετε μερίδια σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • βελτιστοποιείτε τη μέση τιμή απόκτησης των μεριδίων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την προοπτική θετικών αποδόσεων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε εσάς που στοχεύετε στη συγκέντρωση αξιόλογου κεφαλαίου μέσο-μακροπρόθεσμα, καταθέτοντας ένα μικρό ποσό περιοδικά:

 • για την ενδεχόμενη πραγματοποίηση κάποιας σημαντικής μελλοντικής επιθυμίας ή ανάγκης π.χ. Γάμος, Γέννηση, Βάφτιση, Σπουδές, Ταξίδια κ.α.
 • γιατί δεν επιθυμείτε να επενδύσετε άμεσα σημαντικά κεφάλαια και προτιμάτε να έχετε πλήρη ευελιξία κινήσεων στη συγκέντρωση κεφαλαίου
 • γιατί αισθάνεστε ότι δεν έχετε τον απαραίτητο χρόνο να επενδύσετε από μόνοι σας στις αγορές.

Τι είναι το προϊόν και πώς λειτουργεί:

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αποταμιευτικό μέσω της συγκέντρωσης κεφαλαίου και επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέσω πάγιας εντολής αυτόματης χρέωσης οποιοδήποτε καταθετικού λογαριασμού επιλέξετε.

Πέραν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Την περιοδικότητα της τακτικής καταβολής [1, 3 ή 6 μήνες]
 • Το ποσό της περιοδικής καταβολής με ελάχιστά ποσά ανά συχνότητα €20 [1 μήνας] - €50 [3 μήνες] - €100 [6 μήνες]
 • Την ημερομηνία της τακτικής καταβολής
 • Την αποστολή alert μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο ή/και μέσω e-mail

Προσφερόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια:

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 17 Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ που επενδύουν στις Διεθνείς αγορές και στην Ελληνική αγορά μέσω ανάλογων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακών, Μετοχικών και Μικτών.

Μια επενδυτική λύση με μοναδικά οφέλη:

 • Μηδενική προμήθεια συμμετοχής και εξαγοράς
 • Καθημερινή ενημέρωση από το δίκτυο καταστημάτων και τη winbank πέραν της αποστολής αναλυτικού statement σε 3μηνιαία βάση
 • Επαγγελματική διαχείριση από εξειδικευμένη εταιρία [Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.] με έμπειρους και καταρτισμένους διαχειριστές που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία
 • Ελαχιστοποίηση της επίδρασης της υψηλής μεταβλητότητας των κεφαλαιαγορών σε σχέση με μια άπαξ συμμετοχή σας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ευελιξία επιλογών καθώς:

 • μπορείτε να εξαγοράσετε ή/και να επανεπενδύσετε μερικώς ή ολικώς τα μερίδια Α/Κ, οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείτε, χωρίς κανένα περιορισμό
 • έχετε τη δυνατότητα έκτακτων συμμετοχών μέχρι 2 το μήνα με ελάχιστο ποσό τη μηνιαία καταβολή και μέγιστο μέχρι 2.000 ευρώ, καθώς και να μεταβάλετε τα χαρακτηριστικά της πάγιας εντολής ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ πλην της περιοδικότητας τακτικής καταβολής.

Το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID), το Ενημερωτικό Δελτίο και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των ΟΣΕΚΑ, είναι διαθέσιμα στα ελληνικά σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Πειραιώς ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ www.piraeusaedak.gr και, κατόπιν αιτήματος, μπορούν να παρασχεθούν δωρεάν σε έντυπη μορφή.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα και την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.