Συναλλακτική Τραπεζική
Η «Συναλλακτική Τραπεζική» αποτελεί τη νέα ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς που απευθύνεται στις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει υπηρεσίες για την πληρωμή υποχρεώσεων (εμβάσματα/μεταφορές) προς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μεμονωμένα ή μαζικά), την είσπραξη και διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων, Trade Finance και Factoring.

Κατανοώντας πλήρως το συναλλακτικό κύκλωμα της κάθε επιχείρησης και διαθέτοντας πείρα πάνω σε σύγχρονες και εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ομάδα της «Συναλλακτικής Τραπεζικής» παρέχει εξατομικευμένες και ολιστικές λύσεις, για την διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών με αμεσότητα, ευελιξία και μειωμένο κόστος.
Η «Συναλλακτική Τραπεζική» αποτελεί τη νέα ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς που απευθύνεται στις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει υπηρεσίες για την πληρωμή υποχρεώσεων (εμβάσματα/μεταφορές) προς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μεμονωμένα ή μαζικά), την είσπραξη και διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων, Trade Finance και Factoring.

Κατανοώντας πλήρως το συναλλακτικό κύκλωμα της κάθε επιχείρησης και διαθέτοντας πείρα πάνω σε σύγχρονες και εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ομάδα της «Συναλλακτικής Τραπεζικής» παρέχει εξατομικευμένες και ολιστικές λύσεις, για την διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών με αμεσότητα, ευελιξία και μειωμένο κόστος.

Payments & Cash Management Solutions

Payments & Cash Management Solutions

Αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας μέσα από εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για την πληρωμή υποχρεώσεων, την είσπραξη και τη διαχείριση Χρηματικού και Αξιογράφων

Trade and Supply Chain Solutions

Trade and Supply Chain Solutions

Ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σας εξασφαλίζουν ρευστότητα και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές


Day-to-Day Banking

Day-to-Day Banking

Λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες τραπεζικής που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας