Καταναλωτικό Δάνειο ev-loan για Αγορά Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Καταναλωτικό δάνειο με ανταγωνιστικό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
σήμερα 8,75%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
από 6
μέχρι 84 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
μέχρι €40.000

χρηματοδότηση έως το 80% του ποσού του προτιμολογίου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ανταγωνιστικό επιτόκιο
 • Χωρίς εξασφάλιση
 • Ευέλικτες διαδικασίες χρηματοδότησης
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
σήμερα 8,75%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
από 6
μέχρι 84 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
μέχρι €40.000

χρηματοδότηση έως το 80% του ποσού του προτιμολογίου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Ανταγωνιστικό επιτόκιο
 • Χωρίς εξασφάλιση
 • Ευέλικτες διαδικασίες χρηματοδότησης

Πλεονεκτήματα

Ευέλικτη Χρηματοδότηση

Στηρίζοντας έμπρακτα τις επιλογές σας, σας προσφέρουμε το Καταναλωτικό Δάνειο ev-loan για τη χρηματοδότηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που χρειάζεστε, με ανταγωνιστικό επιτόκιο.


Προνομιακοί όροι χρηματοδότησης

 • Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο μειωμένο κατά 2,35 μονάδες από το Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 8,75%
 • Δυνατότητα για υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως 80% της αξίας του χρηματοδοτούμενου οχήματος
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 7 χρόνια

Εξυπηρέτηση βήμα - βήμα

Σε όλα τα καταστήματα του δικτύου μας, εξειδικευμένα στελέχη σας εξηγούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, σας βοηθούν να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθούν την εξέλιξη του δανείου σας.

Η υπογραφή των συμβατικών εγγράφων πραγματοποιείται με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής.

Τα έντυπα του δανείου στέλνονται στο e-mail σας.


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε τα χαρακτηριστικά του ev-loan για τη χρηματοδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς να υποβάλετε αίτηση δανείου:

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €1.500 μέχρι €40.000

Χρηματοδοτείται έως το 80% του ποσού αγοράς του χρηματοδοτούμενου οχήματος


Επιτόκιο

Για όλη τη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο είναι Κυμαινόμενο και ανέρχεται σήμερα σε 8,75%.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.


Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ).


Διάρκεια

Ανάλογα με το ποσό του δανείου:

 • Από €1.500 μέχρι €6.000 – από 6 έως 60 μήνες
 • Από €6.001 μέχρι €40.000 – από 6 μέχρι 84 μήνες

Σε κάθε περίπτωση στη λήξη της αποπληρωμής του δανείου σας πρέπει εσείς, ο δανειολήπτης, να είστε μέχρι 70 χρονών.


Δαπάνη Εξέτασης αιτήματος

Ανέρχεται σε €150 και χρεώνεται με την εκταμίευση.


Εκταμίευση

Εφάπαξ εκταμίευση.


Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκους και κεφάλαιο μαζί.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής από τον καταθετικό λογαριασμό σας.


Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής

Ολική ή μερική οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση.


Δυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου

Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του Καταναλωτικού Δανείου σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το καταναλωτικό δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα το αποκτήσετε;

Για να ενημερωθείτε για το ev-loan και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που είτε δεν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είτε είστε πελάτης και τα έγγραφα πιστοποίησης που μας έχετε προσκομίσει παρουσιάζουν ελλείψεις ή μπορεί να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Επιπλέον απαιτείται να μας προσκομίσετε το τιμολόγιο/προσφορά αγοράς του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.