Πειραιώς Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής ή/και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για ενεργειακό συμψηφισμό, με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών ακινήτων τους ή/και στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για συμψηφισμό ενέργειας (Net Metering)

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων σε ανάγκες που αφορούν τις κάτωθι εργασίες και εξοπλισμό:

 • Θερμομόνωση κελύφους, κουφώματα, σταθερά και κινητά σκίαστρα
 • Ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικών συστημάτων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμού, ζεστού νερού) με νέα υψηλότερης απόδοσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος φωτισμού
 • Συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)
Ποσό δανείου

Έως το 80% του κόστους επένδυσηςΔιάρκεια

Από 1 έως 5έτη για ποσά έως €20.000
Από 1 έως 10 έτη για ποσά από €20.000,01 και άνωΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 1Μ πλεόν πειρθωρίου από 4% (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Σταδιακές εκταμιεύσεις -έως και 3- με δυνατότητα προκαταβολής έως το 20% του δανείου χωρίς πιστοποίηση και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται οι εξασφαλίσεις και τα καλύμματα που έχουν απαιτηθεί.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος, εφόσον αφορά την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.