Πειραιώς Επιχειρείν Φωτοβολταϊκό

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Green Banking, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την εξαγορά ή εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών, είτε εντάσσεται σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, είτε καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού σας, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Έως το 80% του κόστους της επένδυσης σε περίπτωση που δεν εντάσσεται σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα ή μέχρι το ποσοστό χρηματοδότησης όπως αυτό καθορίζεται είτε από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.Διάρκεια

Έως 16 έτη για εξαγορά λειτουργούντων πάρκων/ έργων
Έως 18 έτη για κατασκευή πάρκων/ έργωνΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση Euribor 1Μ / 3Μ πλέον περιθωρίου από 3,50 % (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Εφάπαξ ή Σταδιακές εκταμιεύσεις έως το 70% του δανείου με την προσκόμιση τιμολογίων αγοράς, 20% του δανείου του δανείου με την εναπόθεση του εξοπλισμού στο χώρο κατασκευής του έργου, κατόπιν πιστοποίησης από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και προσκόμισης τιμολογίων και 10% του δανείου με την ολοκλήρωση, σύνδεση και λειτουργία του έργου.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.