Πειραιώς Net Metering

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5εκ τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Net Metering με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας μέσω του συμψηφισμού παραγόμενης- καταναλισκόμενης ενέργειας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5εκ τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Net Metering με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας μέσω του συμψηφισμού παραγόμενης- καταναλισκόμενης ενέργειας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Net Metering, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για ενεργειακό συμψηφισμό με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα αναβαθμίζετε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας (net metering).

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού σας, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Έως το 80% του κόστους επένδυσηςΔιάρκεια

Μέχρι 5 έτη για ποσά δανείου έως €20.000
Μέχρι 10 έτη για ποσά δανείου από €20.001 και άνωΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση Euribor 1Μ πλέον περιθωρίου από 4% (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Σταδιακές εκταμιεύσεις με δυνατότητα προκαταβολής έως το 70% του δανείου με την προσκόμιση τιμολογίων αγοράς και το υπόλοιπο 30% του δανείου με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και την ενεργοποίηση του έργου από τον ΔΕΔΔΗΕ.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

 • Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου
 • Προαιρετική ασφάλιση Ζωής & ΜΟΑ.
 • Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος με εκχώρηση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου στην Τράπεζα.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τόσο για το στάδιο της συναρμολόγησης/εγκατάστασης όσο και για το στάδιο λειτουργίας με αντισυμβαλλόμενο την Τράπεζα Πειραιώς (μέσω της Πειραιώς Agency Solutions).

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.