Πειραιώς Επιχειρείν e-car

Χρηματοδότηση για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου και σταθμού φόρτισης.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

EUR 1M

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

EUR 1M

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Επιχειρείν e-car, η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου και σταθμού φόρτισης με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου και σταθμού φόρτισης.

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων.

Χαρακτηριστικά

Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου και η αγορά σταθμού φόρτισης.


Ποσό δανείου

Από €3.000 έως € 80.000 και έως το 80% του κόστους αγοράς με προτιμολόγιο από τον προμηθευτή ή την προσκόμιση της προσφοράς ανά χρηματοδοτούμενο αυτοκίνητο.Διάρκεια

Από 2 έτη έως 7 έτηΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 1M πλεόν πειρθωρίου από 3,5% (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

ΕφάπαξΑσφαλιστικές καλύψεις

 • Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου αν υπάρχει
 • Προαιρετική ασφάλιση Ζωής & ΜΟΑ.
 • Ασφαλιστήριο του χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.