Πειραιώς Αναπτυξιακό Δάνειο Στέγης και Εξοπλισμού ΑΠΕ

Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) τα οποία εντάσσονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ή/και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 2 έτη, αναλόγως του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης της επένδυσης.
 • Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή χωρίς ποινή
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 2 έτη, αναλόγως του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης της επένδυσης.
 • Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή χωρίς ποινή
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Αναπτυξιακό Στέγης και Εξοπλισμού ΑΠΕ, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) τα οποία εντάσσονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ή/και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων, με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων Ε.Σ.Π.Α. ή/και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Καλυπτόμενα επενδυτικά σχέδια
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις υφιστάμενες αποφάσεις υπαγωγής τους.

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού σας, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 5.000€ αναλόγως της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα.Διάρκεια

Έως 12 έτη (για επένδυση σε Φωτοβολταϊκό Σταθμό)Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση Euribor 1Μ / 3Μ πλέον περιθωρίου από 4 % (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75.Αποπληρωμή

Η εξόφληση του δανείου γίνεται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 2 έτη.
Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Σταδιακές εκταμιεύσεις έως :

 • 70% του δανείου με την προσκόμιση τιμολογίων/προτιμολογίων (επί πιστώσει ή εξοφλημένων) σε ποσοστό 100% της αξίας με προ ανάλωση της ιδίας συμμετοχής.
 • 20% του δανείου με την εναπόθεση του εξοπλισμού στο χώρο κατασκευής του έργου, κατόπιν πιστοποίησης από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και προσκόμισης τιμολογίων.
 • 10% του δανείου με τη βεβαίωση/ αποδεικτικό σύνδεσης του σταθμού στο δίκτυο/ενεργοποίηση του έργου από το ΔΕΔΔΗΕ και την πιστοποίηση από εκτιμητή της τράπεζας για την ολοκλήρωση, σύνδεση και λειτουργία του έργου.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.