Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.
Ασφαλιστικό πρόγραμμα για μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων ή φωτοβολταϊκά πάρκα.
Ασφαλιστικό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκές μονάδες ή φωτοβολταϊκά πάρκα από την Πειραιώς Financial Holdings σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO.