Ασφαλιστικό πρόγραμμα για μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων ή φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 500 KW.
Ασφαλιστικό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκές μονάδες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 500 KW από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO.

Green Banking Portal

Green Banking Portal
  • Ενημερωθείτε για όλους τους τομείς Πράσινης Επιχειρηματικότητας
  • Αναζητήστε Προμηθευτές και καλές πρακτικές