Πειραιώς Επιχειρείν Φωτοβολταϊκό Κεφάλαιο Κίνησης

Δάνειο κεφαλαίου κίνησης με εφάπαξ εκταμίευση και προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Σταθμού.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

ΒΕΧ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 1 χρόνο
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς ποινή
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

ΒΕΧ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 1 χρόνο
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς ποινή
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Επιχειρείν Φωτοβολταϊκό Κεφάλαιο Κίνησης, η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Σταθμού με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ)  που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Σταθμού.

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού σας, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού σας Σταθμού.


Ποσό δανείου

Από €7.000 έως €30.000Διάρκεια

Έως 5 έτη
(η λήξη του δανείου να μην υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος)Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το ΒΕΧ πλέον περιθωρίου από -2% (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 1 χρόνο. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

ΕφάπαξΥποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξοπλισμού με πρώτο δικαιούχο την Τράπεζα Πειραιώς (για την περίοδο λειτουργίας) καθώς και για απώλεια εσόδων.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.