Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης ΑΠΕ

Δάνεια για την προεξόφληση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Η εξόφληση του κεφαλαίου γίνεται με μία δόση, η οποία καταβάλλεται στη λήξη του δανείου
 • Οι τόκοι καταβάλλονται ανά μήνα ή τρίμηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 35 μήνες αναλόγως της συχνότητας δόσεων του δανείου (μηνιαίες / τριμηνιαίες)
 • Πρόωρη ολική η μερική αποπληρωμή χωρίς ποινή
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Η εξόφληση του κεφαλαίου γίνεται με μία δόση, η οποία καταβάλλεται στη λήξη του δανείου
 • Οι τόκοι καταβάλλονται ανά μήνα ή τρίμηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 35 μήνες αναλόγως της συχνότητας δόσεων του δανείου (μηνιαίες / τριμηνιαίες)
 • Πρόωρη ολική η μερική αποπληρωμή χωρίς ποινή
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης Α.Π.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την προεξόφληση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν για την προεξόφληση επιχορήγησης των επενδυτικών τους σχεδίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων Ε.Σ.Π.Α. ή/και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των ΑΠΕ, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 5.000€ αναλόγως της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα.Διάρκεια

3 έτηΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση Euribor 1Μ / 3Μ πλέον περιθωρίου από 4 % (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75.Αποπληρωμή

Η εξόφληση του δανείου γίνεται με μία δόση κεφαλαίου, η οποία καταβάλλεται στη λήξη του δανείου (balloon payment).Περίοδος χάριτος

 • 35 μήνες σε περίπτωση μηνιαίου εκτοκισμού
 • 33 μήνες σε περίπτωση τριμηνιαίου εκτοκισμού
Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Εφάπαξ ή σταδιακές εκταμιεύσεις σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και τους κανονισμούς/οδηγίες του κάθε προγράμματος.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.