Πειραιώς Repowering

Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο για την για την κάλυψη αναγκών για αντικατάσταση ή ανανέωση πάγιου εξοπλισμού του Φωτοβολταϊκού Σταθμού για αύξηση της παραγωγικότητας.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το

Euribor 1Μ / 3Μ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Repowering Φωτοβολταϊκού, η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την αντικατάσταση ή ανανέωση πάγιου εξοπλισμού του Φωτοβολταϊκού Σταθμού για αύξηση της παραγωγικότητάς του, με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να επενδύσουν στην αντικατάσταση ή ανανέωση πάγιου εξοπλισμού του Φωτοβολταϊκού τους Σταθμού για αύξηση της παραγωγικότητάς του.

Πλεονεκτήματα

Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία, και σας προσφέρει λύσεις ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Φωτοβολταϊκού σας, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η χρηματοδότηση αντικατάστασης ή ανανέωσης πάγιου εξοπλισμού του Φωτοβολταϊκού σας Σταθμού για αύξηση της παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά:

 • Αντικατάσταση όλων των panels ή/και
 • Αντικατάσταση όλων των inverters ή/και
 • Εγκατάσταση μονοαξονικών ή διαξονικών βάσεων


Ποσό δανείου

Έως 100% του κόστους αντικατάστασης των παραγωγικών στοιχείων του Φ/Σ, με μέγιστο ποσό δανείου:

Λειτουργών έργο έως Ποσό Χρηματοδότησης έως
100kW €60.000
300kW €160.000
500kW €250.000
1000kW €480.000Διάρκεια

Από 1 έως 12 έτηΕπιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 1Μ/3Μ πλέον περιθωρίου από 3,5% (αναλόγως των εξασφαλίσεων).
Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την αναλογούσα ανά περίπτωση εισφορά του Ν.128/75.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Επιλογή από:
1. Σταδιακές εκταμιεύσεις με δυνατότητα προκαταβολής έως

 • 70% του δανείου με την προσκόμιση τιμολογίων/ προτιμολογίων (επί πιστώσει ή εξοφλημένων)
 • 30% του δανείου με την προσκόμιση τιμολογίων και την προηγούμενη πιστοποίηση από συνεργαζόμενο εκτιμητή που θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση της αντικατάσταση ή ανανέωσης του εξοπλισμού

Ή

2. Εφάπαξ
Με μεταφορά στους προμηθευτές του εξοπλισμού σε λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς ή με τραπεζική επιταγή / έμβασμα σε άλλη Τράπεζα.


Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν έκδοση κάρτας - Business Debit
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – winbank
 • Δυνατότητα έκδοσης εταιρικής κάρτας
 • Δυνατότητα διενέργειας της Μισθοδοσίας της επιχείρησης.