Εγγυητικές Επιστολές για «Πράσινες Επενδύσεις»

Η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσετε εγγυητικές επιστολές κατ’ εντολή σας, προς εξασφάλιση των νομίμων συμβατικών ή οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας προς ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΕ.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που θα επιθυμούν να επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ύψος και Διάρκεια αναλόγως σκοπού εκδόσεως της Ε/Ε
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που θα επιθυμούν να επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ύψος και Διάρκεια αναλόγως σκοπού εκδόσεως της Ε/Ε

4 λόγοι για να επενδύσετε σε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Στήριξη της επιχείρησής σας για την εξασφάλιση των νόμιμων συμβατικών ή οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας        προς τρίτους

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω των «Πράσινων» Εγγυητικών Επιστολών, η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών προς ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΕ.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, εκδίδουμε εύκολα και γρήγορα την Ε/Ε που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.


 3.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών & ασφαλιστικών λύσεων σε συνδυασμό με το Εργαλείο υπολογισμού απόδοσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 4.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την ανάθεση προμηθειών ή την ανάληψη έργων.
Η «καλή εκτέλεση» των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάθεση των διαγωνισμών ή γενικότερα οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής υποχρέωσης της εταιρίας σας προς τρίτους.

Χαρακτηριστικά

1. Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης προς ΔΕΔΔΗΕ

Σκοπός

Εγγυητική Επιστολή προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την καλή εκτέλεση του έργου και την εμπρόθεσμη σύνδεση του Φ/Β σταθμού στο Δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.


Διάρκεια

Αορίστου Διαρκείας ή έως 2 έτη


Ύψος Ε/Ε

Ίσο με το γινόμενο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί μια τιμή ανά kW που ορίζεται από τη νομοθεσία


Καλύμματα

Μετρητά σε Ευρώ σε ποσοστό 105%.Για έργα που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες απαιτούνται επιπλέον εγγυητικές επιστολές ως κάτωθι:

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής προς ΡΑΕ (εφόσον το Φ/Β εντάσσεται σε διαδικασία διαγωνισμού)


Σκοπός

Εγγυητική Επιστολή προς ΡΑΕ για την συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ.


Ύψος Ε/Ε

Έως το 1% της συνολικής επένδυσης


Διάρκεια Ε/Ε

Αορίστου Διαρκείας


Καλύμματα

Μετρητά σε Ευρώ σε ποσοστό 105%.3. Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης προς ΡΑΕ (εφόσον το Φ/Β εντάσσεται σε διαδικασία διαγωνισμού)


Σκοπός

Εγγυητική Επιστολή προς ΡΑΕ για την εξασφάλιση υλοποίησης του έργου.


Διάρκεια

Αορίστου Διαρκείας


Ύψος Ε/Ε

Έως το 4% της συνολικής επένδυσης


Καλύμματα

Μετρητά σε Ευρώ σε ποσοστό 105%.