Ταξιδιωτικό Συνάλλαγμα για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς διενεργούνται αγορές και πωλήσεις ταξιδιωτικού συναλλάγματος σε 19 νομίσματα και σε τιμές που αναγράφονται καθημερινά στο Δελτίο τιμών Συναλλάγματος και Τραπεζογραμματίων που εκδίδει η Τράπεζα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται ταξιδιωτικό συνάλλαγμα για τα ταξίδια των στελεχών τους κατόπιν παραγγελίας, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Πλεονεκτήματα

  • Κατά την παραγγελία ταξιδιωτικού συναλλάγματος μπορεί να ζητηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς χαρτονομίσματα μικρής ή μεγάλης πολλαπλότητας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

  • Η αγορά συναλλάγματος από την Τράπεζα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πιο συμφέρουσα έναντι αυτής στον τόπο προορισμού.

Πώς θα προμηθευτείτε ταξιδιωτικό συνάλλαγμα

Η αγορά συναλλάγματος γίνεται από τα καταστήματα της Τράπεζας είτε απευθείας είτε, εφόσον πρόκειται για μεγάλα ποσά, κατόπιν παραγγελίας.


Μέχρι το ισόποσο €10.000Πάνω από το ισόποσο των €10.000

  • Η μετατροπή σε ταξιδιωτικό συνάλλαγμα γίνεται σε ειδική τιμή, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς