Πράξεις Συναλλάγματος για Μεγάλες Επιχειρήσεις


Οι πράξεις συναλλάγματος αφορούν στη μετατροπή ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου σύμφωνα με τις τρέχουσες ισοτιμίες της αγοράς και ο διακανονισμός διεκπεραιώνεται έως και δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή. Πράξεις γίνονται σε όλα τα κύρια νομίσματα και στις μεταξύ τους ισοτιμίες. Οι τιμές στις οποίες γίνονται οι μετατροπές εξαρτώνται από το ύψος του ποσού. Για ποσά μικρότερα του ισόποσου των €10.000 ισχύει το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας. Για μεγαλύτερα ποσά δίδεται τιμή τρέχουσας αγοράς.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες


 1.  Απευθείας Επικοινωνία

Εταιρείες που διενεργούν συχνά μεγάλους όγκους συναλλαγών μπορούν, κατόπιν συνεννόησης, να επικοινωνούν απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας για τιμολογήσεις και εκτέλεση συναλλαγών καθώς και για ενημέρωση αγορών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν με e-mail σχετικά repots τα οποία περιέχουν ενημέρωση για τις διεθνείς αγορές, όπως το Market Briefing και το Biweekly Market Calendar. 2.  Ανοιχτές Εντολές

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να δώσουν εντολή για αγορά ή πώληση συναλλάγματος σε μια συγκεκριμένη ισοτιμία που επιθυμούν και που είναι διαφορετική από την τρέχουσα. Η ισχύς μιας τέτοιας εντολής ορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια εντολή μπορεί να έχει ‘ενδοημερήσια’ ισχύ, δηλαδή να είναι ενεργή μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία δίνεται, και  αν δεν εκτελεστεί αυτόματα ακυρώνεται. Εναλλακτικά μια εντολή μπορεί  να δοθεί για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα και να ισχύει μέχρι να εκτελεστεί ή μέχρι να ακυρωθεί από τον πελάτη. Οι εντολές συναλλάγματος παρακολουθούνται σε 24ώρη βάση και αφορούν ποσά μεγαλύτερα του ισόποσου των €100.000.