Λογαριασμός Εισπράξεων Collection Account - (CLA)


Μέσω του λογαριασμού CLA-Collection Account της Τράπεζας Πειραιώς, εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή, εισπράττουν τα ποσά που τούς οφείλουν οι συνεργάτες τους στην Ελλάδα.

Πού απευθύνεται

Ο Λογαριασμός Εισπράξεων Collection Account-(CLA) απευθύνεται σε επιχειρήσεις και Οίκους του Εξωτερικού που εδρεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μεγάλο αριθμό εξαγωγών προς την Ελλάδα.

Πλεονεκτήματα

Τα οφέλη του Λογαριασμού Εισπράξεων Collection Account-(CLA) είναι πολλαπλά τόσο για τον Οίκο του εξωτερικού όσο και για την ελληνική εισαγωγική επιχείρηση.


 1.    Για τον Οίκο του Εξωτερικού:
  • Άμεση είσπραξη των οφειλών στο ακέραιο, χωρίς παρακρατήσεις λόγω τραπεζικών εξόδων

  • Παρακολούθηση του λογαριασμού σε πραγματικό χρόνο (real-time on line) μέσω της winbank,

  • Μεταφορά των συσσωρευμένων κεφαλαίων σε λογαριασμό τράπεζας της επιλογής του,

  • Καθημερινή ενημέρωση της τράπεζάς του στη χώρα που εδρεύει, σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού collection account (CLA) και το διαθέσιμο υπόλοιπο.


 2.     Για τον Έλληνα εισαγωγέα:
  • Απλούστευση της διαδικασίας εξόφλησης των οφειλών του, μέσω του εκτεταμένου δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας, με χαμηλή τιμολόγηση

  • Άμεση και εύκολη εξόφληση των οφειλών του, ανέξοδα, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα μέσω της winbank

Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση της υπηρεσίας καθορίζεται κατόπιν διμερούς συμφωνίας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 328 8000