Βημά-Βήμα η Διαδικασία αποκτησης του Προγραμματος Εξοικονόμηση Κατ' Οικον

 1.   Ενημέρωση και έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας

Τηλεφωνήστε μας 24 ώρες το 24ωρο στο 210-3288000 ή ελάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να σας ενημερώσουμε άμεσα αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και ποια είναι τα οικονομικά κίνητρα που σας παρέχονται.
 

 2.   Αίτηση για οικονομική προέγκριση.

Το ύψος του αιτούμενου δανείου εξαρτάται από τις παρεμβάσεις που εκτιμάτε ότι θα πραγματοποιήσετε και την οικονομική σας δυνατότητα για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου.
Αφού σας δώσουμε την οικονομική σας προέγκριση θα σας ενημερώσουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της διαδικασίας του προγράμματος και θα είμαστε κοντά σας για την ορθή συμπλήρωση των εντύπων καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου σας, "εξοικονομώντας" για σας, κόπο και χρόνο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, το Πρόγραμμα καλύπτει δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου έως 250€ (πλέον ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800€(πλέον ΦΠΑ) για πολυκατοικία.


 3.    Πρώτη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή


 4.    Υποβολή αίτησης και πρωτότυπων δικαιολογητικών στο κατάστημα της Τράπεζας 


 5.    Κατ' αρχήν επιλεξιμότητα αίτησης από κεντρική υπηρεσία της Τράπεζας


 6.    Απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ


 7.    Υπογραφή δανειακής σύμβασης


 8.    Δυνατότητα προκαταβολής (εκταμίευση του 40% του προϋπολογισμού των εργασιών)


 9.    Υλοποίηση παρεμβάσεων


10.  Δεύτερη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή


11.  Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή κινήτρων


12.  Έλεγχος και έγκριση της επίτευξης των παρεμβάσεων από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ


13.  Καταβολή κινήτρων: επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κόστους παρεμβάσεων, κάλυψη κόστους

ενεργειακών επιθεωρήσεων και Συμβούλου  Εργού