Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές

Green στεγαστικό-επισκευαστικό δάνειο για παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου και την εξοικονόμηση νερού. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95% σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95% και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95% και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος

5 παραπάνω λόγοι να πάρετε Green Επισκευαστικό Δάνειο

 1.  Χαμηλότερο επιτόκιο

Στηρίζοντας έμπρακτα τις πράσινες επιλογές σας , σας προσφέρουμε το Green Επισκευαστικό Δάνειο με χαμηλό επιτόκιο και μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Σας παρέχουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και σας στηρίζουμε με την απαραίτητη τεχνογνωσία μας στις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε για την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, στα πράσινα σημεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου μας, σας προτείνουμε χρήσιμες πράσινες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο έργο σας.

Πράσινες υπηρεσίες για ιδιώτες


 4.  Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Η κατοικία σας εξοικονομεί ενέργεια που σας εξασφαλίζει τόσο χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα για τα επόμενα χρόνια, όσο και ταχεία απόσβεση της επένδυσής σας.


 5.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με το Green Επισκευαστικό Δάνειο ο στόχος που εκπληρώνετε είναι διπλός: αποκτάτε κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος για όλους μας.

Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται;

Green Επισκευαστικό Δάνειο Με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές χορηγείται για παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας και την εξοικονόμηση νερού, όπως:


 1.    Παρεμβάσεις/επισκευές στο κέλυφος του κτιρίου

  • τοποθέτηση θερμομόνωσης
  • τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
  • τοποθέτηση θερμομονωτικών ρολών
  • τοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού - μόνιμα εξωτερικά σκίαστρα

 2.    Χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

  • αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
  • απόδοσης ή αντλία θερμότητας
  • εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
  • εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
  • εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (π.χ. θερμοστάτες)
  • εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
  • εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού

 3.    Χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

  • εγκατάσταση πάνελ φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση (net metering)
  • εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό χρήσης
  • εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης / κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμία,ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
  • εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
  • εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
  • εγκατάσταση κυψελών καυσίμου

Πλεονεκτήματα

Γιατί να πάρετε Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές.

Για να χρηματοδοτήσετε επισκευές που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας.Προνομιακοί όροι

 • Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου 3,95%
 • Δυνατότητα υψηλού ποσοστού χρηματοδότησης
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 • Επιπλέον ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες σας


Άμεση ενημέρωση

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 18 28 38


Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 10.000 ευρώ και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού των εργασιών και επιπλέον ρευστότητα €2.000 (εφόσον το ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου).Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου3,95%, σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Για επισκευές σε επαγγελματική στέγη το περιθώριο διαμορφώνεται σε 4,95%.

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για κατοικία και 0,6% για επαγγελματική στέγη.Διάρκεια

Από 2 μέχρι 25 έτη.Εκταμίευση

Τμηματικά, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά ή το προτιμολόγιο του εργολάβου και τις πιστοποιήσεις του μηχανικού της Τράπεζας.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο, κεφάλαιο και ασφάλιστρα.

Η πληρωμή των δόσεων  πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.

 Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης.

Ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε.

Για την ολική προεξόφληση καταβάλλεται δαπάνη επεξεργασίας αιτήματος, σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας.Εξασφάλιση

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

 • Ασφάλιση ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου
 • Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου
 • Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου σαςΔυνατότητα ασφάλισης

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών προσφέρεται προαιρετικά. Με αυτή την ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνετε αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις:

 • Απόλυση και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για μόνιμους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και προσωρινή ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας – για ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους και προσωρινούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου

Η αποζημίωση σας εξασφαλίζει:

 • Ομαλή αποπληρωμή των δόσεων του στεγαστικού δανείου σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Ασφαλιστική κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα του προγράμματος, εάν επιλέξετε να το συνεχίσετε, παρόλο που έχετε αποπληρώσει το δάνειό σας, μερικώς ή ολικώς

Πώς θα τo αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία winbank phone banking στο 18 28 38, όλο το 24ωρο

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για το Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Πράσινες Επισκευές