Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Στεγαστικό-επισκευαστικό δάνειο για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το περιθώριο διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 25 έτη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €10.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Χαμηλό επιτόκιο
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

5 παραπάνω λόγοι να πάρετε Green Δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα

 1.  Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας μπορεί να μειώσει το κόστος του ρεύματος που πληρώνεται για το σπίτι σας


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Σας προσφέρουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και σας στηρίζουμε με την απαραίτητη τεχνογνωσία μας στις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε για την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, στα πράσινα σημεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου μας, σας προτείνουμε χρήσιμες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο έργο σας.

Πράσινες υπηρεσίες για ιδιώτες


 4.  Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Το ακίνητό σας εξοικονομεί ενέργεια που σας εξασφαλίζει τόσο χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα για τα επόμενα χρόνια, όσο και ταχεία απόσβεση της επένδυσής σας.


 5.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με εξασφάλιση για φωτοβολταϊκά, ο στόχος που εκπληρώνετε είναι διπλός: αποκτάτε κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος για όλους μας.

Πλεονεκτήματα

Γιατί να πάρετε Green Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Για να χρηματοδοτήσετε την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας.


Προνομιακοί όροι

 • Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου με έκπτωση 0,15%
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 • Επιπλέον ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες σας

Άμεση ενημέρωση

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 32 88 000Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από €10.000 και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς/προτιμολογίου του προμηθευτή-εγκαταστάτη των φωτοβολταϊκών συστημάτων και επιπλέον ρευστότητα €2.000 (εφόσον το ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου).Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου το οποίο κυμαίνεται από 2,65% έως 4,60%.

Για επισκευές σε επαγγελματική στέγη το περιθώριο προσαυξάνεται κατά 1%.


Το περιθώριο του επιτοκίου του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης δανειοδότησής σας από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για κατοικία και 0,6% για επαγγελματική στέγη.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΠΠΕ

Για ποσό δανείου 100.000€, διάρκεια αποπληρωμής 20 έτη, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1Μ (-0,51% την 26/08/2020), πλέον περιθωρίου 3,35% (πλέον εισφορά Ν. 128/75, 0,12%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:142,40€, ισχύουν τα ακόλουθα:


Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 100.000€
Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 32.827,69€
Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 132.827,69€

Σ.Ε.Π.Π.Ε: 3,02%


Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.


Διάρκεια

Από 2 έως 25 έτη.Εκταμίευση

Εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά/προτιμολόγιο του προμηθευτή-εγκαταστάτη του φωτοβολταϊκού συστήματος.Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος έως 4 μήνες.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκο, κεφάλαιο και ασφάλιστρα
 • Τόκο και ασφάλιστρα, εφόσον υπάρχει περίοδος χάριτος
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε χωρίς επιβάρυνση..


Εξασφάλιση

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

 • Ασφάλιση ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου
 • Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου
 • Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου σας


Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα και να υποβάλλετε την αίτηση σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία winbank phone banking στο 210 32 88 000, όλο το 24ωρο.Δικαιολογητικά που χρειάζονται για το Green Στεγαστικό-Επισκευαστικό Δάνειο με Εξασφάλιση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα