Υπολογίστε την απόδοση φωλτοβολταικών συστημάτων του σπιτιού σας

Υπολογιστής Απόδοσης Φωτοβολταϊκού

Ο υπολογιστής απόδοσης φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) σας βοηθάει να υπολογίσετε την απόδοση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τα χαρακτηριστικά του δικού σας σπιτιού.

Υπολογιστής Απόδοσης Φωτοβολταϊκού

Ο υπολογιστής απόδοσης φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) σας βοηθάει να υπολογίσετε την απόδοση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τα χαρακτηριστικά του δικού σας σπιτιού.

Συμπληρώστε και Υπολογίστε την απόδοση

Συμπληρώστε τα παρακάτω για να υπολογίσετε προσεγγιστικά την απόδοση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
1

ΠΕΡΙΟΧΗ

Επιλέξτε
2

ΙΣΧΥΣ
(kW)

3

ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

4

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ
Β
ΒΑ
ΒΔ