Δάνεια - Επένδυση - Ενεργειακός Συμψηφισμός (net metering)

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5εκ τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEMX,

Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5εκ τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEMX,

Euribor

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

5 παραπάνω λόγοι να πάρετε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Χαμηλότερα έξοδα

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Green Banking, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησης σας για την εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για ενεργειακό συμψηφισμό με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, σάς προτείνουμε χρήσιμες πράσινες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο επενδυτικό σας έργο:

Πράσινες υπηρεσίες για επιχειρήσεις


 4.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και συμβουλευτικών λύσεων πράσινης επιχειρηματικότητας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 5.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα αναβαθμίζετε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πειραιώς Green Επιχειρείν για Ενεργειακό Συμψηφισμό προσφέρει λύσεις χρηματοδότησης, ασφάλισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε:

 • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)

Πλεονεκτήματα

 • Συνδυασμός χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και συμβουλευτικών λύσεων
Η χρηματοδότηση συνδυάζεται με πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατάλληλων για αυτοκατανάλωση με Συμψηφισμό Ενέργειας (Net Metering).


Ποσό δανείου

Έως €200.000Διάρκεια

Μέχρι 3 έτη για ποσά δανείου έως €20.000
Μέχρι 10 έτη για ποσά δανείου από €20.001 έως €200.000Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) και μείωση έως 2%.
Δυνατότητα και για ποσά άνω των €100.000 Euribor 1Μ πλέον περιθωρίου από 4% (αναλόγως των εξασφαλίσεων )

Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Σταδιακές εκταμιεύσεις και έως το 70% του δανείου με την προσκόμιση τιμολογίων αγοράς και 30% του δανείου με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και την ολοκλήρωση ενεργοποίησης του έργου.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες παροχές

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν συνδρομή την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank
 • Δωρεάν έκδοση Business Debit Card
 • Δυνατότητα ανάδειξης της επιχείρησής σας μέσω του Green Banking Portal
 • Τοποθέτηση POS σε όλες τις επιχειρήσεις για τις οποίες το αντικείμενο δραστηριότητας το προβλέπει

Πώς θα το αποκτήσετε

Σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Σας καλούμε να συζητήσουμε από κοντά τους επενδυτικούς στόχους σας για να βρούμε μαζί τον καλύτερο τρόπο να τους υλοποιήσουμε.


Πράσινες υπηρεσίες για επιχειρήσεις