Δάνεια - Επένδυση - Ενεργειακή Αναβάθμιση

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης..
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEMX,

Euribor  ή 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEMX,

Euribor  ή 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη

5 παραπάνω λόγοι να πάρετε πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

 1.  Χαμηλότερα έξοδα

Στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Green Banking, η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης της επιχείρησης σας με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους που καθορίζονται σε συνδυασμό με το προφίλ του πελάτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.


 2.  Ευέλικτες διαδικασίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας, σας εξασφαλίζουμε εύκολα και γρήγορα τη χρηματοδότηση που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους σας και στηρίζουμε στις κρίσιμες αποφάσεις που συνοδεύουν την υλοποίησή τους.


 3.  Πράσινες υπηρεσίες

Προλαβαίνοντας τις ανάγκες σας, σάς προτείνουμε χρήσιμες πράσινες υπηρεσίες που συμπληρώνουν ή δίνουν πρόσθετη αξία στο επενδυτικό σας έργο:

Πράσινες υπηρεσίες για επιχειρήσεις


 4.  Βιώσιμη επένδυση

Τα χαρακτηριστικά του πακέτου χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και συμβουλευτικών λύσεων πράσινης επιχειρηματικότητας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας εξασφαλίζουν θετική απόδοση από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.


 5.  Η σωστή κίνηση για το περιβάλλον

Με ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο και τη στήριξη που σας προσφέρουμε σε κάθε βήμα σας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα αναβαθμίζετε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πειραιώς Green Επιχειρείν για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης προσφέρει λύσεις χρηματοδότησης, ασφάλισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσίών σε:

 • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως €2,5εκ) που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών ακινήτων τους ή/και στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για συμψηφισμό ενέργειας (net metering)

Πλεονεκτήματα

 • Συνδυασμός χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών λύσεων
Η χρηματοδότηση συνδυάζεται με πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, για την προστασία σας ως επενδυτή.

Χαρακτηριστικά

Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων σε ανάγκες που αφορούν τις κάτωθι εργασίες και εξοπλισμό:

 • Θερμομόνωση κελύφους, κουφώματα, σταθερά και κινητά σκίαστρα
 • Ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικών συστημάτων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμού, ζεστού νερού) με νέα υψηλότερης απόδοσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος φωτισμού
 • Συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό ενέργειας (net metering)


Ποσό δανείου

Έως €200.000
Έως 80% του προϋπολογισμού εργασιών ή / και αγοράς εξοπλισμού
Τουλάχιστον το 80% της επένδυσης θα πρέπει να αφορά παρεμβάσεις πράσινου χαρακτήρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω και θα πιστοποιούνται από την Υπηρεσία Green Banking.


Διάρκεια

Μέχρι 3 έτη για ποσά δανείου έως €20.000
Μέχρι 10 έτη για ποσά δανείου από €20.001 έως €200.000


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) και μείωση έως 2%.
Δυνατότητα και για ποσά άνω των €100.000 Euribor 1Μ ή 3Μ πλεόν πειρθωρίου από 4% (αναλόγως των εξασφαλίσεων).

Ο πελάτης επιβαρύνεται και με την Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).


Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες, τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.Περίοδος χάριτος

Μέχρι 6 μήνες. Την περίοδο χάριτος καταβάλλετε μόνο τόκους.Εκταμίευση

Σταδιακές εκταμιεύσεις -έως και 3- με δυνατότητα προκαταβολής έως το 20% του δανείου χωρίς πιστοποίηση και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται οι εξασφαλίσεις και τα καλύμματα που έχουν απαιτηθεί.Υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις

Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός και σεισμού του προσημειωμένου ακινήτου.
Υποχρεωτική Ασφάλιση φωτοβολταϊκού συστήματος, εφόσον αφορά την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες παροχές

Διευκολύνσεις

 • Δωρεάν συνδρομή την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank
 • Δωρεάν έκδοση business Debit card
 • Δυνατότητα ανάδειξης της επιχείρησής σας μέσω του Green Banking Portal
 • Έκπτωση 50% επί του Βασικού Τιμολογίου εφάπαξ δαπάνης εξέτασης αιτήματος

Πώς θα το αποκτήσετε

Σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Σας καλούμε να συζητήσουμε από κοντά τους επενδυτικούς στόχους σας για να βρούμε μαζί τον καλύτερο τρόπο να τους υλοποιήσουμε.


Πράσινες υπηρεσίες για επιχειρήσεις