Δάνεια – Personal Banking

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Καταναλωτικό δάνειο με ανταγωνιστικό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  σήμερα 8,75%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  από 6
  μέχρι 84 μήνες
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  μέχρι €40.000

  χρηματοδότηση έως το 80% του ποσού του προτιμολογίου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Προσωπικό δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων ή επενδύσεών σας για την κάλυψη των αναγκών σας, αποπληρωμή οφειλών ή/και χρηματοδότηση των φωτοβολταικών σας λύσεων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Πελάτες με καταθέσεις ή επενδύσεις που επιθυμούν χρηματοδότηση χωρίς να χρειάζεται να τις ρευστοποιήσουν
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  6 – 240 μήνες
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €3.000

  ανάλογα με τις καταθέσεις και επενδύσεις σας
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Το Όριο Υπερανάληψης σας προσφέρει ρευστότητα αυξάνοντας αυτόματα το διαθέσιμο του λογαριασμού σας, όταν αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Πελάτες που επιθυμούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά μέσω του καταθετικού λογαριασμού τους
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  σήμερα 12,60%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  αόριστη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €500

  μέχρι €5.000

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Προσωπικό δάνειο με προνομιακά χαρακτηριστικά το οποίο διατίθεται αποκλειστικά μέσω της winbank, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα της Τράπεζας.

  Κάντε την
  αίτηση τώρα
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Πελάτες που επιθυμούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά, και χρησιμοποιούν τη winbank για τις συναλλαγές τους
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  10,95%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Από 6

  μέχρι
  84 μήνες
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €500

  μέχρι €15.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Καταναλωτικό δάνειο για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή διπλώματος ΙΕΚ, συμμετοχή σε σεμινάρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, εκμάθηση χόμπι ή για την κάλυψη εξόδων εξοπλισμού, ενοικίου κτλ.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Νέους ή Συνταξιούχους για χρηματοδότηση σπουδών ή χόμπι
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  11,85%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 120 μήνες
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €1.000

  μέχρι €50.000

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο από το Euribor μηνός.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση ακινήτου
  • Ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου
  • Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 90% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2,3 ή 5 χρόνια, ανάλογα με την επιλογή σας.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση ακινήτου
  • Ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου
  • Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  για 2,3 ή 5 χρόνια

  μετά

  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 90% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2,3 ή 5 χρόνια, ανάλογα με την επιλογή σας.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση ακινήτου
  • Ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου
  • Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό
  για 2,3 ή 5 χρόνια

  μετά

  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 30 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €20.000

  και μέχρι το 90% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο χωρίς προσημείωση.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 10 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €3.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000