Δάνεια – Personal Banking

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης. Εφάπαξ εκταμίευση & προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Κάλυψη Εφάπαξ Ανάγκης Ρευστότητας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  με βάση το BEX
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 3 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €15.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης. Εφάπαξ εκταμίευση & προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Ανέγερση, αποπεράτωση και ανακαίνιση της επαγγελματικής στέγης
  • Αγορά εξοπλισμού
  • Άυλες δαπάνες
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  με βάση το BEX
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 10 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Ανάλογα με το ύψος της επένδυσης