Όριο Υπερανάληψης Τρεχούμενου Λογ/σμού Personal Banking

Το Όριο Υπερανάληψης προσφέρει ρευστότητα αυξάνοντας αυτόματα το διαθέσιμο του τραπεζικού σας τρεχούμενου λογαριασμού όταν αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη έκτακτων προσωπικών και καταναλωτικών σας αναγκών.
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
σήμερα 12,60%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €500

μέχρι €5.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Ασφάλεια με την άμεση πρόσβαση σε μετρητά
  • Κάλυψη έκτακτων αναγκών & αυτόματη εξόφληση λογαριασμών
  • Αυτόματη αποπληρωμή με κάθε κατάθεσή στο λογαριασμό σας
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
σήμερα 12,60%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
αόριστη
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €500

μέχρι €5.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Ασφάλεια με την άμεση πρόσβαση σε μετρητά
  • Κάλυψη έκτακτων αναγκών & αυτόματη εξόφληση λογαριασμών
  • Αυτόματη αποπληρωμή με κάθε κατάθεσή στο λογαριασμό σας

Πλεονεκτήματα

Άμεση πρόσβαση σε μετρητά

Με το Όριο Υπερανάληψης εξασφαλίζετε άμεση πρόσβαση σε ένα εγκεκριμένο ποσό, για τις έκτακτες ανάγκες σας σε μετρητά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε τμηματικά είτε στο σύνολό του, όταν τελειώσουν τα χρήματα στον τρεχούμενο καταθετικό σας λογαριασμό.


Τρόποι Χρήσης Ορίου Υπερανάληψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα υπερανάληψης για:

 1.  Συναλλαγές με τη Χρεωστική Κάρτα Visa Debit, όπως:

 2.  Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών και πληρωμών στον τραπεζικό σας τρεχούμενο λογαριασμόΜηδενικές δαπάνες

Η χορήγηση του Ορίου Υπερανάληψης γίνεται χωρίς έξοδα.


Εύκολη αποπληρωμή

Η αποπληρωμή του Ορίου γίνεται αυτόματα με καταθέσεις στο λογαριασμό σας, χωρίς την καταβολή συγκεκριμένης δόσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία του μήνα.


Άμεση ενημέρωση

Μπορείτε να μάθετε για το Όριο Υπερανάληψης:

  • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  • Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στο 210 328 8000

Χαρακτηριστικά

Ποσό Ορίου Υπερανάληψης

  • Από €500 μέχρι €5000


Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σήμερα σε 12,60%

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. 

Παράδειγμα με το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) για το Όριο ΥπερανάληψηςΔιάρκεια

Το Όριο Υπερανάληψης έχει αόριστη διάρκεια.Εκτοκισμός

Μηνιαίος.Αποπληρωμή

Δεν καταβάλλετε δόσεις. Η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα με καταθέσεις στο λογαριασμό σας.