Πειραιώς Deposit Card
Επιχειρηματική Κάρτα Καταθέσεων

Επιχειρηματική κάρτα καταθέσεων Πειραιώς Deposit Card. Παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας καταθέσεων σε εταιρικούς λογαριασμούς της επιχείρησης, μέσω του δικτύου ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς, οποιαδήποτε στιγμή στο 24ωρο.
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Επιχειρήσεις με συχνές εισπράξεις μετρητών
ΧΡΗΣΗ
 • Καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ της Τρ. Πειραιώς
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Ασφάλεια
 • 24/7 κατάθεση μετρητών
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δωρεάν έκδοση & χρήση
 • Έκδοση απεριόριστου πλήθους καρτών
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Επιχειρήσεις με συχνές εισπράξεις μετρητών
ΧΡΗΣΗ
 • Καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ της Τρ. Πειραιώς
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Ασφάλεια
 • 24/7 κατάθεση μετρητών
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δωρεάν έκδοση & χρήση
 • Έκδοση απεριόριστου πλήθους καρτών

Πλεονεκτήματα

Εύκολη έκδοση

Η επιχειρηματική κάρτα καταθέσεων Πειραιώς Deposit Card δεν τυγχάνει εγκριτικής διαδικασίας και εκδίδεται χωρίς χρέωση. Ωστόσο, θα πρέπει να προσκομιστούν επικαιροποιημένα έγγραφα που να πιστοποιούν τα στοιχεία της επιχείρησης και του κατόχου της κάρτας.Ασφάλεια

Ελαχιστοποίηση κινδύνου από τη διατήρηση μετρητών στο χώρο της επιχείρησης, μέσω της δυνατότητας ασφαλούς κατάθεσής τους οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.Ταχύτητα και ευελιξία

Άμεση εξυπηρέτηση της επιχείρησης και διαθεσιμότητα των μετρητών την ίδια στιγμή για κάλυψη άλλων υποχρεώσεών της.Σημεία Εξυπηρέτησης

Περισσότερα από 950 σημεία εξυπηρέτησης καταθέσεων μετρητών (ΑΤΜ), 24/7. Ανάλογα με την τεχνολογία που υποστηρίζει το ΑΤΜ, η κατάθεση μετρητών μπορεί να γίνει:

 • Με φάκελο, πιστώνοντας τον επιλεγμένο συνδεδεμένο λογαριασμό την επόμενη εργάσιμη ημέρα
 • Χωρίς φάκελο (online κατάθεση) με άμεση πίστωση του συνδεδεμένου λογαριασμού

 
Διαχείριση Χρημάτων 24/7

Δυνατότητα σύνδεσης της Πειραιώς Deposit Card με έως και τέσσερις εταιρικούς λογαριασμούς όψεως.
 
Ορισμός - Αλλαγή PIN μέσω Piraeus e-banking 

Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε το PIN της κάρτας σας ηλεκτρονικά, άμεσα και μέσω Piraeus e-banking & Piraeus app. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την επανέκδοση του PIN μέσω Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ή σε κατάστημα της Τράπεζας. Αφού ορίσετε το PIN της κάρτας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μία συναλλαγή σε ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς ώστε να ενεργοποιηθεί το νέο PIN.

Χαρακτηριστικά

 • Κάτοχοι καρτών: οφειλέτες ή υπάλληλοι της εταιρίας
 • Σύνδεση με 1 – 4 εταιρικούς λογαριασμούς όψεως της εταιρίας
 • Άμεση έκδοση και παραλαβή του PIN στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Παραλαβή της κάρτας τις αμέσως επόμενες ημέρες
 • Έκδοση καρτών ανά εταιρικό λογαριασμό, χωρίς περιορισμό στο πλήθος
 • Ημερομηνία λήξης: σε 30 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης
 • Τεχνολογία μαγνητικής ταινίας
 • Χωρίς έξοδα έκδοσης, ή επανέκδοσης

Πώς θα την αποκτήσετε

Η επιχειρηματική κάρτα καταθέσεων Πειραιώς Deposit Card εκδίδεται για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις. Για να την αποκτήσετε, πρέπει να τηρείτε εταιρικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:


 1.  Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σας, ζητάτε την έκδοση μίας ή περισσότερων εταιρικών χρεωστικών καρτών για εσάς και τα στελέχη της επιχείρησής σας σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

 2.  Μέσα σε λίγα λεπτά παραλαμβάνετε το PIN της κάρτας σας και όσων πρόσθετων καρτών ζητήσατε για τα στελέχη σας.

 3.  Λίγες ημέρες αργότερα παραλαμβάνετε την κάρτα σας και όσες πρόσθετες κάρτες ζητήσατε από το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.