Υπηρεσία easypay POINT - Μεγάλες Επιχειρήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί την εμπειρία της και την ηγετική της θέση στην Ελληνική αγορά στις πληρωμές, το eBusiness και τις καινοτόμες λύσεις, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλά σημεία φυσικής παρουσίας στην αγορά.

Παροχή υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες easypay POINT προσφέρονται σήμερα στην αγορά δίνοντας την δυνατότητα αυτοματοποιημένων εισπράξεων λογαριασμών Οργανισμών/Επιχειρήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να ανταποκριθεί απόλυτα στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας μεγάλης επιχείρησης, μέσω επιχειρηματικών μοντέλων κατάλληλα σχεδιασμένων ανά περίπτωση για εύκολη και ευέλικτη προσαρμογή με τις υποδομές και τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης.

Η υπηρεσία easypay POINT ενισχύεται συνεχώς με νέες πληρωμές και δυνατότητες που αποτελούν πόλο έλξης στην επιχείρησή σας και της εξασφαλίζουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.