Διαχειριστείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια το χαρτοφυλάκιο και τα διαθέσιμα της επιχείρησής σας από το internet και το κινητό σας.
Διαχειριστείτε εύκολα τον κύκλο εργασιών σας μέσω winbank web banking και mobile banking.
Για την εκτέλεση των συναλλαγών σας μέσω winbank δώστε πρόσβαση μόνο στους χρήστες που εσείς εξουσιοδοτείτε ανάλογα με το είδος και το χρηματικό ποσό της συναλλαγής.
Για την εκτέλεση των συναλλαγών σας μέσω winbank δώστε πρόσβαση μόνο στους χρήστες που εσείς εξουσιοδοτείτε ανάλογα με το είδος και το χρηματικό ποσό της συναλλαγής.
Με την υπηρεσία winbank Alerts της Τράπεζας Πειραιώς ενημερώνεστε αμέσως για κινήσεις που γίνονται στους εταιρικούς σας λογαριασμούς και κάρτες καθώς το χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο σας.