Βρείτε την Πιστωτική Κάρτα που σας ταιριάζει

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Εταιρική Πιστωτική κάρτα b2b της Τράπεζας Πειραιώς για εταιρικές συναλλαγές κλειστού κυκλώματος.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €50
  ετησίως, ανά εταιρικό πελάτη
  150€
  εφάπαξ, ανά επιχείρηση
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού εξοφλείτε αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας:

  • Είτε με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 10% επί του υπολοίπου
  • Είτε με ολική εξόφληση
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  9,75%
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χρήση αποκλειστικά στην επιχείρηση μέσω των τερματικών POS της Τράπεζας Πειραιώς
  • Ευέλικτος τρόπος αποπληρωμής
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Εταιρική κάρτα MasterCard Business της Τράπεζας Πειραιώς για εταιρικές συναλλαγές.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως, ανά κάρτα στελέχους
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού:

  • Είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό
  • Εξοφλείται αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  16,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Ευέλικτο πιστωτικό όριο για κάθε στέλεχος
  • Ασφαλιστικές καλύψεις
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Εταιρική κάρτα Visa Business της Τράπεζας Πειραιώς για εταιρικές συναλλαγές. Διατίθεται στους τύπους Classic και Gold.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  €29
  ετησίως, ανά κάρτα στελέχους
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Το υπόλοιπο κάθε μηνιαίου λογαριασμού:

  • Είναι εξ ολοκλήρου απαιτητό
  • Εξοφλείται αυτόματα από λογαριασμό όψεως της εταιρείας
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  16,95%
  αγορών
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Ευέλικτο πιστωτικό όριο για κάθε στέλεχος
  • Ασφαλιστικές καλύψεις