Πρότυπο Ασφαλείας PCI DSS

Η Τράπεζα Πειραιώς διευκολύνει τις εμπορικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δεδομένα καρτών πληρωμής να πιστοποιηθούν κατά το διεθνές πρότυπο ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Το PCI DSS έχει δημιουργηθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πληρωμών (Visa, MasterCard κ.ά.).

Υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας

Το διεθνές πρότυπο ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) έχει δημιουργηθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πληρωμών (Visa, MasterCard κ.ά.). Ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εμπορικές επιχειρήσεις που δέχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή μεταδίδουν δεδομένα καρτών πληρωμής.

Οι προδιαγραφές του PCI DSS αφορούν:

  • Τις διαδικασίες πληρωμής

  • Τα συστήματα πληροφορικής και λογισμικού

  • Οτιδήποτε άλλο αξιοποιείται στην επεξεργασία, αποθήκευση ή μετάδοση δεδομένων

Ασφάλεια δεδομένων καρτών

Βασικός στόχος του διεθνούς προτύπου ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων καρτών που διαχειρίζεται η επιχείρησή σας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση που παρέχετε στους πελάτες σας, θωρακίζοντας τις συναλλαγές τους.

Πιστοποίηση κατά PCI DSS

Η πιστοποίηση που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς κατά το πρότυπο ασφαλείας PCI DSS, διευκολύνει σημαντικά την επιχείρησή σας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της δικής της πιστοποίησης. Η εξειδικευμένη ομάδα μας σε θέματα PCI DSS σάς παρέχει σωστή και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα σας.