Μαζικές Χρεώσεις Καρτών
μέσω Αρχείου

Ολοκληρωμένες λύσεις αποστολής αρχείου μαζικών συναλλαγών (Batch File) με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες.

Ειδικές υπηρεσίες e-business

Σχεδιασμός και υλοποίηση tailor made λύσεων με βάση τις ανάγκες της δική σας επιχείρησης.

Λύσεις e-goverment

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φορέων του Δημόσιου τομέα στα πλαίσια της ηλεκτρονική διακυβέρνησης.