Υπηρεσίες Anti-Fraud

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει προηγμένες υπηρεσίες πρόληψης κακόβουλων συναλλαγών (Anti-Fraud) σε επιχειρήσεις που δέχονται ηλεκτρονικές συναλλαγές από το web ή μέσω τηλεφώνου.

Φιλτράρισμα συναλλαγών

Με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Anti-Fraud το σύστημα ελέγχει και τελικά απορρίπτει όσες συναλλαγές κρίνονται ύποπτες. Ο έλεγχος των ύποπτων συναλλαγών εφαρμόζεται με βάση κανόνες που συμφωνούνται από κοινού με την επιχείρησή σας και με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι η επιχείρησή σας αποκτά έναν ισχυρό μηχανισμό προστασίας απέναντι σε κακόβουλες συναλλαγές.

Εξατομίκευση

Οι μηχανισμοί Anti-Fraud του Πειραιώς Paycenter παρέχουν πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Παραμετροποιούνται σύμφωνα με της ανάγκες της επιχείρησής σας και της αγοράς όπου δραστηριοποιείστε. Επιπλέον, εκτός από τους μηχανισμού Anti-Fraud που απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εξειδικευμένες λύσεις παρέχονται για την αεροπορική αγορά, τη ναυτιλία, και άλλους χώρους.