Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου

H Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου σας παρέχει την  απόλυτη ευελιξία διαμορφώνοντας εσείς όλα τα χαρακτηριστικά της!

Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε μέσω winbank web banking έχοντας την δυνατότητα να ορίσετε και συνδικαιούχους!
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Επιλέγετε απόδοση τόκων στην έναρξη, στη λήξη, κατά την διάρκεια της προθεσμιακής
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Αξιοποίηση κεφαλαίου
 • Απόδοση και ρευστότητα
 • Ελευθερία στα χρήματά σας
 • Άμεσο, τακτικό ή συμπληρωματικό εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Τη διαμορφώνετε ... «στα μέτρα σας»
 • Online άνοιγμα με δυνατότητα ορισμού συνδικαιούχων

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Επιλέγετε απόδοση τόκων στην έναρξη, στη λήξη, κατά την διάρκεια της προθεσμιακής
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Αξιοποίηση κεφαλαίου
 • Απόδοση και ρευστότητα
 • Ελευθερία στα χρήματά σας
 • Άμεσο, τακτικό ή συμπληρωματικό εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Τη διαμορφώνετε ... «στα μέτρα σας»
 • Online άνοιγμα με δυνατότητα ορισμού συνδικαιούχων

Πλεονεκτήματα

Διάρκεια κατάθεσης

Στην προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου», επιλέγετε τη διάρκεια της κατάθεσης, από 1 μέχρι 12 μήνες ή ακόμη και λήξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία που σας εξυπηρετεί.

Χαμηλό ελάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην προθεσμιακή κατάθεση είναι €5.000.

Καταβολή Τόκων

Επιλέγετε πότε θα λάβετε τους τόκους της προθεσμιακής σας κατάθεσης :

 • τη μέρα έναρξης της κατάθεσης,
 • τη μέρα λήξης της κατάθεσης, ή
 • κατά την διάρκεια της κατάθεσης, και συγκεκριμένα κάθε μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο, ανάλογα με τη συνολική διάρκεια της κατάθεσης που έχετε επιλέξει

Δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς κόστος

Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να χρειαστείτε τα χρήματά σας πριν τη λήξη της προθεσμιακής σας κατάθεσης, μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς κόστος. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη όταν οι τόκοι της προθεσμιακής σας κατάθεσης καταβάλλονται κατά τη διάρκειά της και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο την ημερομηνία καταβολής των τόκων (κάθε μήνα, δίμηνο κλπ.)

Διαφορετικά, αν η προεξόφληση γίνει σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ή έχετε επιλέξει καταβολή τόκων στην αρχή ή στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης, επιβαρύνεστε με το προβλεπόμενο κόστος προεξόφλησης, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

2% x Κεφάλαιο που προεξοφλείται x υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης / 360 (ημέρες)

Το κόστος προεξόφλησης δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης, καταβληθέντων ή μη. Ειδικά στην περίπτωση καταβολής τόκων στην έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης, το παραπάνω κόστος προσαυξάνεται με τους προκαταβληθέντες μικτούς τόκους για τις υπολειπόμενες ημέρες της κατάθεσης.

Δυνατότητα Μεταβολής Κεφαλαίου

Εάν επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της προθεσμιακής σας κατάθεσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε χρήματα, μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα μεταβολής κεφαλαίου. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη 1 φορά κάθε ημέρα, χωρίς επιβάρυνση και διατηρώντας το αρχικό σας επιτόκιο.

Επιπλέον θα πρέπει:

 • Το ποσό που προσθέτετε ή αφαιρείτε να είναι τουλάχιστον €1.000
 • Το νέο κεφάλαιο της προθεσμιακής κατάθεσης να είναι μέχρι 50% μεγαλύτερο ή μικρότερο του αρχικού

Παράδειγμα: Σε μία προθεσμιακή κατάθεση Στα Μέτρα Σου €30.000, με δυνατότητα μεταβολής κεφαλαίου, μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρείτε χρήματα, με ελάχιστο ποσό τα €1.000, αρκεί κάθε φορά το νέο κεφάλαιο της προθεσμιακής σας κατάθεσης να μην είναι μεγαλύτερο από €45.000 (+50%) ή μικρότερο από €15.000 (-50%).

Ωστόσο, εάν θελήσετε να κάνετε ανάληψη και το κεφάλαιο που απομένει είναι μικρότερο από το 50% του αρχικού, θα πρέπει να προεξοφλήσετε την προθεσμιακή κατάθεση συνολικά. Σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεστε με το προβλεπόμενο κόστος προεξόφλησης.

Online άνοιγμα με δικαιούχους

Μπορείτε να την αποκτήσετε μέσω winbank web banking, έχοντας την δυνατότητα να ορίσετε και συνδικαιούχους.

Απόδοση

Το επιτόκιο εξαρτάται από τη διάρκεια, το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης και τα επιμέρους χαρακτηριστικά που επιλέγετε.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Πώς θα την ανοίξετε

On line

Μέσω winbank web banking

 

Σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε το κοντινότερο κατάστημα

Μπορείτε εδώ να δημιουργήσετε την προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» και θα σας αποσταλεί e-mail με τα χαρακτηριστικά που έχετε επιλέξει καθώς και έναν κωδικό τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα ή στη winbank για να την αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα.