Προθεσμιακή Κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα έχει διάρκεια από 2 έως 12 μήνες. Είναι μια προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ ή στα κυριότερα ξένα νομίσματα, με απόδοση των τόκων κάθε μήνα ως συμπληρωματικό τακτικό εισόδημα.


AUD   CAD   CHF   DKK   JPY   NOK   SEK   USD  
Δολάριο
Αυστραλίας
 
Δολάριο
Καναδά
 
Φράγκο
Ελβετίας
 
Κορώνα
Δανίας
 
Γιεν
Ιαπωνίας
 
Κορώνα
Νορβηγίας
 
Κορώνα
Σουηδίας
 
Δολάριο
ΗΠΑ
 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό

ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ή το ισότιμο των $5.000 σε ξένο νόμισμα
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
κάθε
μήνα
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Μηνιαίο εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Καταβολή τόκων κάθε μήνα
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό

ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ή το ισότιμο των $5.000 σε ξένο νόμισμα
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
κάθε
μήνα
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Μηνιαίο εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Καταβολή τόκων κάθε μήνα

Πλεονεκτήματα

Τακτικό εισόδημα

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα σάς αποδίδει τους τόκους κάθε μήνα. Μπορείτε να τους αξιοποιήσετε ως συμπληρωματικό μηνιαίο εισόδημα.

Τα χρήματά που τοποθετείτε δεσμεύονται για διάρκεια από 2 έως 12 μήνες. Τοκίζονται με σταθερό επιτόκιο καταθέσεων, που γνωρίζετε πριν την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσής σας.Χαμηλό ελάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα είναι €5.000 ή το ισότιμο των $5.000 για τα ξένα νομίσματα.

Απόδοση

Επιτόκια καταθέσεων

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα έχει σταθερό επιτόκιο καταθέσεων για όλη τη διάρκειά της.

Τα επιτόκια καταθέσεων εξαρτώνται από τη διάρκεια, το νόμισμα και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.