Προθεσμιακή Κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα έχει διάρκεια 3, 6 ή 12 μηνών. Είναι μια προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ ή δολάριο ΗΠΑ, με απόδοση των τόκων κάθε μήνα ως συμπληρωματικό τακτικό εισόδημα.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό

ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ή $5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
κάθε
μήνα
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Μηνιαίο εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Καταβολή τόκων κάθε μήνα
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό

ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ή $5.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
κάθε
μήνα
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Μηνιαίο εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Καταβολή τόκων κάθε μήνα

Πλεονεκτήματα

Τακτικό εισόδημα

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα σάς αποδίδει τους τόκους κάθε μήνα. Μπορείτε να τους αξιοποιήσετε ως συμπληρωματικό μηνιαίο εισόδημα.

Τα χρήματά που τοποθετείτε δεσμεύονται για 3, 6 ή 12 μήνες. Τοκίζονται με σταθερό επιτόκιο καταθέσεων, που γνωρίζετε πριν την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσής σας.Χαμηλό ελάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα είναι €5.000 ή $5.000.

Απόδοση

Επιτόκια καταθέσεων

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Κάθε Μήνα έχει σταθερό επιτόκιο καταθέσεων για όλη τη διάρκειά της.

Τα επιτόκια καταθέσεων εξαρτώνται από τη διάρκεια, το νόμισμα και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.