• Το ελάχιστο ποσό προθεσμιακής κατάθεσης είναι €5.000
 • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψετε στις προηγούμενες απαντήσεις σας και να τις αλλάξετε.
 • Κάθε αλλαγή απάντησης θα απαλείφει τις απαντήσεις σας από εκείνο το σημείο και κάτω.
 • Επιλέγοντας συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, έχετε την επιλογή να λάβετε τους τόκους της προσθεσμιακής στην αρχή ή στη λήξη της. Εάν επιθυμείτε να έχετε εισόδημα από τόκους κατά τη διάρκεια της προθεσμιακής επιλέξτε εδώ μία τυποποιημένη διάρκεια.
 • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψετε στις προηγούμενες απαντήσεις σας και να τις αλλάξετε.
 • Κάθε αλλαγή απάντησης θα απαλείφει τις απαντήσεις σας από εκείνο το σημείο και κάτω.
To Επιτόκιο "Στα Μέτρα Σας" κυμαίνεται
 
από
έως
 • Το σταθερό επιτόκιο, σας προσφέρει σταθερό ποσό τόκων, σε κάθε καταβολή
To Επιτόκιο "Στα Μέτρα Σας" κυμαίνεται
 
από
έως
Αν επιθυμείτε να λάβετε από την κατάθεσή σας:
 • τακτικό εισόδημα, τότε επιλέξτε καταβολή τόκων "κατά τη διάρκεια"
 • άμεσο εισόδημα, τότε επιλέξτε καταβολή τόκων "στην έναρξη"
To Επιτόκιο "Στα Μέτρα Σας" κυμαίνεται
 
από
έως
 • Επιλέξτε "Ναι" εφόσον υπάρχει πιθανότητα να χρειαστείτε όλα τα χρήματά σας πριν τη λήξη της κατάθεσης.
 • Σε περίπτωση που μπορεί να χρειαστείτε μέρος των χρημάτων σας, η επόμενη επιλογή ίσως καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.
To Επιτόκιο "Στα Μέτρα Σας" κυμαίνεται
 
από
έως
Σας προσφέρει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σας
 • να προσθέσετε νέα κεφάλαια και να επωφεληθείτε από το ίδιο επιτόκιο ή
 • να λάβετε μέρος του κεφαλαίου σας για την κάλυψη κάποιας έκτακτης ανάγκης χωρίς να τη διακόψετε

Σχεδιασμός Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου»

Η Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» είναι η πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή αφού σας παρέχει την απόλυτη ευελιξία να διαμορφώσετε εσείς όλα τα χαρακτηριστικά της.

Διαθέτω 
Επιλέξτε ποσό μεγαλύτερο από 5.000
.000€ & θέλω μια προθεσμιακή για
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Εναλλακτικά, διαλέξτε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης
Διαθέτω 
Επιλέξτε ποσό μεγαλύτερο από 5.000
.000€ & θέλω μια προθεσμιακή
που να λήγει
το επιτόκιό μου να είναι
οι τόκοι μου να καταβληθούν
και συγκεκριμένα κάθε
να μπορώ να τη διακόψω σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
χωρίς κόστος

Ναι
Όχι
να μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω ανά πάσα στιγμή
χρήματα από την προθεσμιακή μου
Ναι
Όχι
Η προθεσμιακή “Στα Μέτρα Σου”:
Επιτόκιο
Καθαροί τόκοι
%
 
από κατάστημα & winbank
 • Επιτόκιο
 • Καθαροί τόκοι
 • yellows

 • yellows
 
Δείτε πως αλλάζουν οι τόκοι εάν μεταβάλλετε το ποσό
.000
Επιλέξτε ποσό μεγαλύτερο από 5.000
Ανανέωση
Κρατήστε την προθεσμιακή που δημιουργήσατε «Στα Μέτρα Σου»
Συμπληρώνοντας 
το email σας
Θα λάβετε σύντομα 
email με μοναδικό 
κωδικό
Για να χρησιμοποιήσετε στη
ή στο κοντινότερο κατάστημα
Κρατήστε την προσφορά
επανάληψη