Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση

Η απλή προθεσμιακή κατάθεση από την Τράπεζα Πειραιώς. Εσείς επιλέγετε τη διάρκεια της προθεσμιακής σας κατάθεσης, από 1 μέρα μέχρι 12 μήνες. Σε ευρώ ή ξένο νόμισμα ενδεικτικά:


AUD   CAD   CHF   DKK   GBP   JPY   NOK   SEK   USD  
Δολάριο Αυστραλίας
 
Δολάριο Καναδά
 
Φράγκο Ελβετίας
 
Κορώνα Δανίας
 
Λίρα Αγγλίας
 
Γιεν Ιαπωνίας
 
Κορώνα Νορβηγίας
 
Κορώνα Σουηδίας
 
Δολάριο ΗΠΑ
 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Σταθερό

ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
στη λήξη
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Αξιοποίηση κεφαλαίου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επιλογή ημερομηνίας λήξης
  • Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Σταθερό

ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5.000
ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
στη λήξη
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Αξιοποίηση κεφαλαίου
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επιλογή ημερομηνίας λήξης
  • Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης

Πλεονεκτήματα

Χωρίς ρίσκο με επιλογή διάρκειας κατάθεσης

Η Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση εξασφαλίζει απόδοση χωρίς ρίσκο για το κεφάλαιό σας. Τα χρήματα σας τοποθετούνται για τη διάρκεια που εσείς επιλέγετε, από 1 ημέρα μέχρι 12 μήνες. Τοκίζονται με σταθερό επιτόκιο καταθέσεων που γνωρίζετε πριν την έναρξη της προθεσμιακής σας κατάθεσης και οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της.Χαμηλό ελάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση είναι €5.000 ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα.Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης

Μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη ανανέωση της Απλής Προθεσμιακής Κατάθεσης στη λήξη της. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμιακή κατάθεσή σας ανανεώνεται αυτόματα για την ίδια διάρκεια, με ή χωρίς τους τόκους της με το επιτόκιο που θα ισχύει εκείνη την ημέρα.

Απόδοση

Σταθερά Επιτόκια καταθέσεων

Η Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση έχει σταθερό επιτόκιο καταθέσεων για όλη τη διάρκειά της.

Τα επιτόκια καταθέσεων εξαρτώνται από το νόμισμα, τη διάρκεια και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης.


Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της Απλής Προθεσμιακής Κατάθεσης.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.