Προθεσμιακή Κατάθεση «Αυξάνω»

Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο που αυξάνεται κάθε 3μηνο!
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κλιμακούμενο

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
20.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Κάθε 3μηνο
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Αξιοποίηση κεφαλαίου
  • Συμπληρωματικό εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Αυξανόμενη απόδοση κάθε 3μηνο
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κλιμακούμενο

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
20.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
Κάθε 3μηνο
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
  • Αξιοποίηση κεφαλαίου
  • Συμπληρωματικό εισόδημα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Αυξανόμενη απόδοση κάθε 3μηνο

Πλεονεκτήματα

Η προθεσμιακή κατάθεση «Αυξάνω» σας προσφέρει κλιμακούμενο επιτόκιο το οποίο αυξάνεται κάθε 3μηνο και καταβολή τόκων στο τέλος κάθε 3μήνου.

Διάρκεια κατάθεσης

Η προθεσμιακή κατάθεση «Αυξάνω», έχει διάρκεια 12 μήνες.


Eλάχιστο ποσό

Το ελάχιστο ποσό που μπορείτε να τοποθετήσετε στην προθεσμιακή κατάθεση «Αυξάνω» είναι €20.000.


Καταβολή Τόκων

Η προθεσμιακή κατάθεση «Αυξάνω» αποδίδει τους τόκους κάθε τρίμηνο.


Δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς κόστος

Εάν χρειαστείτε τα χρήματά σας πριν τη λήξη της προθεσμιακής σας κατάθεσης, έχετε τη δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς κόστος εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία καταβολής τόκων.

Διαφορετικά, αν η προεξόφληση γίνει σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, επιβαρύνεστε με το προβλεπόμενο κόστος προεξόφλησης, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

2% x Κεφάλαιο που προεξοφλείται x υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης / 360 (ημέρες)
Το κόστος προεξόφλησης δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης, καταβληθέντων ή μη.

Aπόδοση

Το επιτόκιο αυξάνεται κάθε 3μηνο και εξαρτάται από το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.