Δάνειο Αγροτών Γη και Εξοπλισμός

Δάνειο Αγροτών Γη και Εξοπλισμός για τη χρηματοδότηση των Ιδιωτών-Αγροτών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για:

Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

Αγορά πάγιου εξοπλισμού

Aνέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.

Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη

Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη

Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για:

Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

Αγορά πάγιου εξοπλισμού

Aνέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.

Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη

Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη

Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η χρηματοδότηση των Ιδιωτών-Αγροτών για:

 • Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων
 • Αγορά πάγιου εξοπλισμού
 • Ανέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων
 • Αγορά φυτικού ή /και ζωικού κεφαλαίου


ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών (στη λήξη του δανείου). Σημειώνουμε ότι θα προσφέρεται σε όλους τους Αγρότες, ανεξάρτητα:

 • Αν είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε μορφής επιδότησης και
 • Αν έχουν δηλώσει το λογαριασμό τους στην Τράπεζά μας, ως μοναδικό λογαριασμό πίστωσής της.


ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου: σήμερα 7,60 (ΒΕΑ:7,10% + 0,50 μονάδες) πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,6 μονάδες ή 0,12 μονάδες με βάση το κύριο επάγγελμα του Αγρότη.
Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΑ: Βασικό Επιτόκιο Αγροτών, σήμερα 7,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη
 • Για χρηματοδότηση αγοράς καλλιεργήσιμης γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη
 • Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη
 • Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη


ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Από 5.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτουΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Η Αποπληρωμή του Δανείου Αγροτών Γη & Εξοπλισμός γίνεται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • Σε περίπτωση επιλογής περιόδου χάριτος, ο πελάτης καταβάλει μόνο τους οφειλόμενους τόκους και τα ασφάλιστρα.
 • Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται υποχρεωτικά από τον καταθετικό Λογαριασμό μέσω Πάγιας Εντολής.


Υπάρχει δυνατότητα επιλογής Συχνότητα Αποπληρωμής σε:


 • Μηνιαίες Δόσεις
 • Τριμηνιαίες Δόσεις
 • Εξαμηνιαίες Δόσεις
 • Ετήσιες Δόσεις

Mε Περίοδο Χάριτος: Μέχρι και 1 έτος.Επιλογή Περιόδου Χάριτος για:


 • Μηνιαία Δόση: από 1 έως 12 μήνες
 • 3μηνιαία Δόση: μόνο 3 ή 6 ή 9 ή 12 μήνες
 • 6μηνιαία Δόση: μόνο 6 ή 12 μήνες
 • Ετήσια Δόση: μόνο 12 μήνες

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χάριτος καταβάλλονται μόνο οι οφειλόμενοι τόκοι.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΔαπάνη εξέτασης αιτήματος
  Ως εκάστοτε αναρτημένο τιμολόγιο της Τράπεζας

Εξασφαλίσεις

 • A' Προσημείωση Ακινήτου σε ποσοστό 125% επί του ποσού του δανείου
 • Β' Προσημείωση Ακινήτου (η Α' υπέρ Πειραιώς) σε ποσοστό 125% επί του ποσού του δανείου
 • Ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων


Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή

Δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του Δανείου Αγροτών Γη & Εξοπλισμός, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη.


Ασφαλίσεις

 • Υποχρεωτική ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου για ΦΩΤΙΑ & ΣΕΙΣΜΟ, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση των δανειοληπτών για ασθένεια ή ατύχημα ΖΩΗΣ & ΜΟΑ, σύμφωνα με τους όρους των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.