Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (HDB), με αναλογία συγχρηματοδότησης 1:1, στο πλαίσιο του «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας»

Χρηματοδότηση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις). για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (HDB)ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επαγγελματίες αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Για τα 2 πρώτα έτη το επιτόκιό επιδοτείται κατά 100% από το Ταμείο.
Για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.
Η εισφορά Ν.128/75 υπολογίζεται στα κεφάλαια της τράπεζας και δεν επιδοτείται.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δεν λαμβάνονται εμπράγματες, παρά μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
Το προϊόν προσφέρει προνομιακή τιμολόγηση, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του 50% των κεφαλαίων από το Ταμείο
Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χρήσης επιδοτούμενων υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) μέσα από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Συμβουλευτικές εταιρείες έως του ποσού των €300.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επαγγελματίες αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Για τα 2 πρώτα έτη το επιτόκιό επιδοτείται κατά 100% από το Ταμείο.
Για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.
Η εισφορά Ν.128/75 υπολογίζεται στα κεφάλαια της τράπεζας και δεν επιδοτείται.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δεν λαμβάνονται εμπράγματες, παρά μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
Το προϊόν προσφέρει προνομιακή τιμολόγηση, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του 50% των κεφαλαίων από το Ταμείο
Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χρήσης επιδοτούμενων υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) μέσα από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Συμβουλευτικές εταιρείες έως του ποσού των €300.