Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
+
 spread
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες,
 • τριμηνιαίες,
 • εξαμηνιαίες
 • ετήσιες
  τοκοχρεολυτικές ή
  χρεολυτικές δόσεις
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις
 • Προνομιακή Τιμολόγηση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
+
 spread
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες,
 • τριμηνιαίες,
 • εξαμηνιαίες
 • ετήσιες
  τοκοχρεολυτικές ή
  χρεολυτικές δόσεις
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις
 • Προνομιακή Τιμολόγηση