Χρηματοδότηση Αγροτών για Δράσεις Εξοικονόμησης Ύδατος Άρδευσης

Χρηματοδότηση των αγροτών για δράσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για:

 • Αρδευτικά συστήματα
 • Δεξαμενές
 • Νέες γεωτρήσεις και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός για την επαναχρη-
  σιμοποίηση των υδάτων
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες,
ηλικίας 18-70 ετών.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο ΒΕΑ
πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έως 10 έτη
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από €5.000 έως €150.000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δάνειο για:

 • Αρδευτικά συστήματα
 • Δεξαμενές
 • Νέες γεωτρήσεις και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός για την επαναχρη-
  σιμοποίηση των υδάτων
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγρότες,
ηλικίας 18-70 ετών.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο ΒΕΑ
πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έως 10 έτη
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από €5.000 έως €150.000

Χαρακτηριστικά

Ποσό
Από €5.000 έως €150.000

Διάρκεια
Έως 10 έτη

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο ΒΕΑ, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,6 μονάδες ή 0,12 μονάδες με βάση το κύριο επάγγελμα του Αγρότη

ΒΕΑ: Βασικό Επιτόκιο Αγροτών, σήμερα 7,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.

Τρόπος πληρωμής
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής Συχνότητας Αποπληρωμής σε:

 • Μηνιαίες Τοκοχρεολυτικές Δόσεις
 • Τριμηνιαίες Τοκοχρεολυτικές Δόσεις
 • Εξαμηνιαίες Τοκοχρεολυτικές Δόσεις
 • Ετήσιες Τοκοχρεολυτικές Δόσεις

Με Περίοδο Χάριτος: Μέχρι και 1 έτος.
Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χάριτος καταβάλλονται μόνο οι οφειλόμενοι τόκοι.


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή

Δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του δανείου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη.