Τα winbank alerts Λογιστικού Υπολοίπου σάς ειδοποιούν για μεταβολές στο λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζετε.
Τα winbank alerts Πιστώσεων & Χρεώσεων σας ειδοποιούν κάθε φορά που καταγράφονται στο λογαριασμό σας οι χρεώσεις ή πιστώσεις που έχετε επιλέξει να παρακολουθείτε.
Τα winbank alerts Πιστωτικών Καρτών σάς ειδοποιούν για συναλλαγές με την πιστωτική κάρτα σας της Τράπεζας Πειραιώς και για την έκδοση του μηνιαίου λογαριασμού της.
Τα winbank alerts Προγραμματισμένων Πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς σάς ειδοποιούν για μεταχρονολογημένες ή μελλοντικές πληρωμές που εκτελούνται μέσω εντολής σας.
Τα winbank alerts Προπληρωμένων Καρτών σας ειδοποιούν για κάθε αγορά, σε καταστήματα ή εξ αποστάσεως (μέσω internet ή τηλεφωνικές παραγγελίες) ή και ανάληψη σε ΑΤΜ εξωτερικού.
Τα winbank alerts Χρηματιστηρίου σάς ενημερώνουν για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές σας και το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεστε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.