Αναπτυξιακή Τραπεζική

Η «Αναπτυξιακή Τραπεζική» είναι το νέο, ολοκληρωμένο μοντέλο επιχειρηματικής τραπεζικής που προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και έργων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την επανεκκίνηση και επανένταξη της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Κεντρική ιδέα της Αναπτυξιακής Τραπεζικής είναι η συγκέντρωση και ο συντονισμός όλων των παράλληλων απαιτούμενων δράσεων και η ενεργοποίηση των κατάλληλων εργαλείων με σκοπό «να γίνει η ιδέα πράξη».

Με την καθοδήγηση του προσωπικού σας συνεργάτη από την πρώτη κιόλας συνάντηση

Η «Αναπτυξιακή Τραπεζική» είναι το νέο, ολοκληρωμένο μοντέλο επιχειρηματικής τραπεζικής που προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και έργων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την επανεκκίνηση και επανένταξη της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Κεντρική ιδέα της Αναπτυξιακής Τραπεζικής είναι η συγκέντρωση και ο συντονισμός όλων των παράλληλων απαιτούμενων δράσεων και η ενεργοποίηση των κατάλληλων εργαλείων με σκοπό «να γίνει η ιδέα πράξη».

Με την καθοδήγηση του προσωπικού σας συνεργάτη από την πρώτη κιόλας συνάντηση

Η Αναπτυξιακή Τραπεζική δίνει έμφαση σε διάφορους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.
Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην Αναπτυξιακή Τραπεζική.