Έμβασμα No Borders

Έμβασμα No Borders στις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς σε Βουλγαρία και Ουκρανία με χαμηλό κόστος. Τα χρήματα πιστώνονται αυθημερόν στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Πλεονεκτήματα

 • Χαμηλότερο κόστος για τον εντολέα του εμβάσματος
 • Αυθημερόν πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.
 • Δωρεάν πίστωση του λογαριασμού δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς Ελλάδας
 • Προνομιακή τιμολόγηση από τις λοιπές τράπεζες του Ομίλου για πίστωση λογαριασμών δικαιούχων

Πού μπορείτε να στείλετε Έμβασμα No Borders

Έμβασμα No Borders μπορείτε να στείλετε στις χώρες όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει θυγατρικές τράπεζες:


Βουλγαρία

Τράπεζα Piraeus Bank Bulgaria AD


Ουκρανία

Τράπεζα OJSC Piraeus Bank ICB

Πώς θα στείλετε Έμβασμα No Borders

 • Μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank
 • Μέσω καταστήματος

  Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε στην αίτηση του εμβάσματος τα ακόλουθα στοιχεία για τον παραλήπτη:
  • Τραπεζικό λογαριασμό
  • Θυγατρική τράπεζα όπου θα σταλούν τα χρήματα
  • Επωνυμία του παραλήπτη

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων