Υπηρεσία SWIFT gpi

Η Τράπεζα Πειραιώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς παγκοσμίως που συμμετέχουν στο Global Payments Innovation (gpi) της SWIFT, προσφέροντας - πρώτη στην Ελλάδα - ένα νέο επίπεδο εξυπηρέτησης για τις πληρωμές των πελατών της. 


Τι είναι το Global Payments Innovation

Το Global Payments Innovation αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία της SWIFT, που εμπλουτίζει τις πληρωμές των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτήν, με επιπλέον δυνατότητες πληροφόρησης, διαφάνειας και διασφάλισης της ημερομηνίας εκτέλεσης.

Παράλληλα μέσω του SWIFT gpi Payment Pre-validation, που αφορά τον έλεγχο των στοιχείων των πληρωμών πριν την ολοκλήρωση τους, μειώνεται δραστικά ο χρόνος ολοκλήρωσης των εισερχόμενων συναλλαγών, καθώς  ζητήματα  που σχετίζονται με τα στοιχεία των πληρωμών, αντιμετωπίζονται χωρίς  χρονοβόρες καθυστερήσεις.Πως λειτουργεί το Global Payments Innovation

Η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε την καινοτομία gpi στις υποδομές της και όλες οι πληρωμές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το κανάλι εκτέλεσής τους (κατάστημα, winbank), χαρακτηρίζονται ως gpi πληρωμές και αποκτούν ένα μοναδικό κωδικό συναλλαγής, το gpi reference, που τις ακολουθεί σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους μέχρι και την πίστωση στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Η πληροφόρηση για μία πληρωμή SWIFT gpi είναι διαθέσιμη για όλα τα στάδια επεξεργασίας της, καθώς και για την πίστωση του τελικού δικαιούχου, εφόσον  έχει αποσταλεί μέσω SWIFT και οι τράπεζες που εμπλέκονται (ενδιάμεσες ανταποκρίτριες τράπεζες, τράπεζα  δικαιούχου) συμμετέχουν στην  υπηρεσία SWIFT gpi.Πως θα εντοπίσετε την πληρωμή σας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω:

  • winbank web banking

Αποκλειστικά μέσω του winbank web banking και του εργαλείου Εντοπισμός GPI, μπορείτε, καταχωρώντας το μοναδικό κωδικό συναλλαγής, να εντοπίσετε ανά πάσα στιγμή την πληρωμή σας, αποκτώντας πλήρη εικόνα για την κατάστασή της και το στάδιο επεξεργασίας της μέχρι την τελική πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

 Η καταχώρηση του κωδικού, gpi reference, πραγματοποιείται στο μενού "Μεταφορές", επιλέγοντας "Διαχείριση Εμβασμάτων" και στη συνέχεια "Εντοπισμός GPI". Η εύρεση του κωδικού της πληρωμής μπορεί να γίνει από το μενού "Μεταφορές", επιλέγοντας "Διαχείριση Εμβασμάτων" και ελέγχοντας τις "Λεπτομέρειες Εκτελεσμένου Εξερχομένου Εμβάσματος" στο πεδίο "gpi reference".

Η χρήση του εργαλείου Εντοπισμός GPI μπορεί να γίνει είτε για πληρωμή που έχετε εκκινήσει εσείς ως εντολέας, είτε για πληρωμή που αναμένετε τα χρήματα ως δικαιούχος, αξιοποιώντας τον μοναδικό κωδικό πληρωμής και με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή αυτή έχει χαρακτηριστεί gpi.

Για εσάς που επιθυμείτε  ταχύτητα στις πληρωμές σας, το gpi σας εξασφαλίζει την άμεση και κατά προτεραιότητα επεξεργασία των εντολών πληρωμών από όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες και εντός του χρόνου λήξης των ημερησίων εργασιών τους (cut off time).


Πλεονεκτήματα υπηρεσίας

  • Άμεσος εντοπισμός της πληρωμής
  • Συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση επεξεργασίας της πληρωμής
  • Ταχύτητα στη διόδευση και ολοκλήρωση της πληρωμής
  • Επιβεβαίωση της πίστωσης του δικαιούχου
  • Ενίσχυση της συναλλακτικής σας αξιοπιστίας