Αποστολή Εμβάσματος - Πληρωμή Κάρτας Άλλης Τράπεζας

Η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα αποστολής εμβάσματος για την πληρωμή δόσης ή όλου του οφειλόμενου υπολοίπου καρτών έκδοσης άλλων τραπεζών στην Ελλάδα.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση χρόνου
  • Ηλεκτρονική πληρωμή με φιλικές οθόνες συναλλαγής
  • Διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων, με παρουσία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας

Πώς θα εκτελέσετε Πληρωμή Κάρτας άλλης τράπεζας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη επί του παρόντος:

  • μέσω winbank web & phone banking, για τους πελάτες της Τράπεζας με χρέωση καταθετικού λογαριασμού. Η πληρωμή μπορεί να εκτελεστεί άμεσα ή σε μελλοντική ημερομηνία, καθώς και ως επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Τα στοιχεία πληρωμής που ζητούνται είναι ο αριθμός κάρτας, η τράπεζα έκδοσης και το ποσό πληρωμής
  • μέσω των μηχανημάτων Easypay Kiosks (APS) που βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα καταστήματα του δικτύου, για πελάτες και περαστικούς με χρήση μετρητών. Τα στοιχεία πληρωμής που ζητούνται είναι ο αριθμός κάρτας και το ποσό πληρωμής.

    Δίκτυο μηχανημάτων APS