Βρείτε το Στεγαστικό Δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΑΝΑΓΚΗ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ


 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΙΑ
 • Καλύτερα επιτόκια
 • Μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος
 •  
 • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοτούμενο δάνειο σταθερού επιτοκίου για επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κύρια κατοικία
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  6,50%
  (με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα στο 0,12%)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €13.500
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Στεγαστικά Δάνεια για νέους έως 39 ετών με στόχο την πλήρη αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους, τόσο ενεργειακά (μέσω του Εξοικονομώ) όσο και λειτουργικά/αισθητικά (μέσω του Ανακαινίζω).
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικία
  • Παρεμβάσεις αισθητικής & λειτουργικής ανακαίνισης, αποκλειστικά ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Σταθερό 6,50% για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
  (με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,12%

  και

  Σταθερό 4,00% για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
  πλέον εισφοράς Ν.128/75, ήτοι 0,06%, που αναλογεί στα κεφάλαια της τράπεζας
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €13.500
  για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

  Μέχρι €7.000
  για παρεμβάσεις Ανακαίνισης
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επιδοτούμενο δάνειο σταθερού επιτοκίου για επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κύρια κατοικία
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  6,50%
  (με 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα στο 0,12%)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  4, 5 ή 6 χρόνια
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μέχρι €16.800
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη    
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Επισκευαστικό δάνειο με προσημείωση για υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο
  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  μέχρι 25 έτη
 • ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
  από €10.000