Διαχειρίζομαι το φαρμακείο μου

Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου σας.

Για να έχετε πάντα τον βέλτιστο έλεγχο των ταμειακών ροών σας, συγκεντρώνοντας τις εισροές και εκροές σε ένα λογαριασμό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων σας, σας προσφέρουμε:


 • Τον Λογαριασμό Όψεως Εταιρειών (για νομικά πρόσωπα) ή τον Εμπορικό Λογαριασμό (για ατομικές επιχειρήσεις & ελεύθερους επιχειρηματίες)
 • Δωρεάν τα εισερχόμενα εμβάσματα (STP και NON STP σε Ευρώ)
 • Δωρεάν επεξεργασία επιταγών έκδοσης πελατών – ιδιωτών & ατομικών επιχειρήσεων
 • Δωρεάν ακύρωση επιταγών
 • Δωρεάν η έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε διαταγή του ιδίου ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου
 • Δωρεάν η καθεμία συναλλαγή μεταφοράς πίστωσης σε λογαριασμούς εντός της Τράπεζας
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις & επαγγελματίες winbank για την πραγματοποίηση συναλλαγών με χαμηλότερα ή χωρίς έξοδα

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με την epay (Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών με κάρτες σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό*  προσφέρονται:

 • Δωρεάν το 1ο ενσύρματο τερματικό** (χωρίς εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης και μηνιαίο διαχειριστικό κόστος για τον πρώτο χρόνο. Εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιήσει συναλλαγές λιγότερες των 9.000€ το πρώτο έτος, τότε για το δεύτερο χρόνο θα υφίσταται μηνιαίο διαχειριστικό κόστος 9€+ Φ.Π.Α. για τη δυνατότητα χρήσης του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής (EFT/epay POS).
 • Προνομιακή τιμολόγηση για συναλλαγές μέσω epay instore POS:

 • Μικτή Τιμολόγηση**

  • Για τις κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί εντός Ε.Ο.Χ. 0,70% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • Για τις κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί εκτός Ε.Ο.Χ. 1,10% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • Για τις εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί εντός Ε.Ο.Χ. 1,50% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • Για τις εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί εκτός Ε.Ο.Χ. 2,90% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • 1,60% για τις China Union Pay κάρτες

 • Αναλυτική Τιμολόγηση***

  • Ανεξαρτήτως τύπου κάρτας στην περίπτωση της αναλυτικής τιμολόγησης** IRF + Scheme Cost+ 0,35% ανά συναλλαγή ως Τέλος Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Συναλλαγών (“ACS”) που καταβάλλεται στην epay για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών.
  • Μέχρι 12 άτοκες δόσεις
  • Υποστήριξη υπηρεσίας DCC (Dynamic Currency Conversion), με επιστροφή προμηθειών 1% επί του τζίρου των συναλλαγών που εκτελέστηκαν με χρήση της υπηρεσίας DCC για συναλλαγές με κάρτες έκδοσης ε-κτός ευρώ, ενώ οι πελάτες σας πληρώνουν κατευθείαν στο νόμισμα της χώρας τους.
  • AllWeekPay, η νέα δυνατότητα για είσπραξη των συναλλαγών με κάρτα την επόμενη ημερολογιακή ημέρα (Σαββατοκύριακα και αργίες).

Υπηρεσίες epay eCommerce για οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης με προνομιακή τιμολόγηση


 • Μικτή Τιμολόγηση**

  • Για τις κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί εντός Ε.Ο.Χ. 0,70% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • Για τις πιστωτικές κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί εκτός Ε.Ο.Χ. 2,90% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • Για τις χρεωστικές κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί εκτός Ε.Ο.Χ. 2,60% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • Για τις εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί εντός Ε.Ο.Χ. 1,50% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας
  • Για τις εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί εκτός Ε.Ο.Χ. 2,90% ανά συναλλαγή ανεξαρτήτως τύπου κάρτας

 • Αναλυτική Τιμολόγηση***

  • Ανεξαρτήτως τύπου κάρτας στην περίπτωση της αναλυτικής τιμο-λόγησης** IRF + Scheme Cost+ 0,35% ανά συναλλαγή ως Τέλος Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Συναλλαγών (“ACS”) που καταβάλλεται στην epay για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών.
* Υπηρεσίες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών (POS, e-POS) σε συνεργασία με τη EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (“epay”).


** Τα ανωτέρω ισχύουν για νέες συμβάσεις συνεργασίας


*** Τι είναι η Αναλυτική Τιμολόγηση
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 και η 2η Οδηγία (ΕΕ) για τις πληρωμές (PSD2), παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να τιμολογούνται, για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών, με ένα διαφανές μοντέλο χρεώσεων, γνωστό και ως Interchange++, που αποτελείται από τρία μέρη κόστους:

 1. Η Διατραπεζική προμήθεια (“IRF”) καταβάλλεται στον εκδότη της κάρτας. Οι χρεώσεις δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο της Visa και της Mastercard και οι εν λόγω χρεώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της κάρτας και τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο εκδότης.
 2. Το Κόστος Οργανισμού Καρτών /Scheme Cost ("SC") είναι πληρωτέο σε Διεθνείς Οργανισμούς Καρτών (π.χ. Visa ή Mastercard) και δημοσιεύεται στην πύλη Εμπόρων της epay.
 3. Το Τέλος Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Συναλλαγών (“ACS”) καταβάλλεται στην epay για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών.
Παράδειγμα: Για συναλλαγή 100€ με ιδιωτική χρεωστική κάρτα VISA, η αναλυτική τιμολόγηση προκύπτει ως ακολούθως:
IRF= 100€*0,20%= 0,20€, SC= 100€*0,20%= 0,20€, ACS= 100€*0,35%= 0,35€ και το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Έμπορο είναι 100€ -(0,20€+0,20€+0,35€) = 99,25€.”
Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως Φαρμακοποιοί.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας